Kwalifikacja przestępstw - omówienie (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kwalifikacja przestępstw - omówienie (I sem) - strona 1 Kwalifikacja przestępstw - omówienie (I sem) - strona 2

Fragment notatki:

KLASYFIKACJA PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ Czyny powszechne (delicja komunia) i indywidualne (delicta propria) - kryterium rozróżnienia: krąg podmiotów, które mogą popełnić. -Przestępstwo powszechne może być popełnione przez każdego człowieka. Znamiona określonego typu czynu zabronionego mogą być wyczerpane przez zachowanie każdego sprawcę, nawet nieletniego lub niepoczytalnego.
-Sprawcą przestępstwa indywidulanego może być tylko podmiot o okręconych cechach okoliczności, właściwości o charakterze osobistym)(I NTRANEUS-Nazwa: żołnierz, matka, opis specjalnych właściwości: osoba uprawniona od wystawienia dokumentu) . Podmiot ,który tych właściwości nie ma - Extraneus. Czyny skutkowe i bezskutkowe -Jeżeli do znamion czynu zabronionego należy skutek- przestępstow skutkowe. Nie decyduje faktczy skutek miał wystąpić czy wystąpił ale wyłącznie ustawowe znamię skutku. Zabójstwo, bigamia, znęcanie z art.207 § 3 jeśli skutkiem jest targnięcie się pokrzywdzonego na życie( bez względu na to czy próba była udana) -Jeżeli objęcie zachowana sprawcy formalnym zakazem karnym nie jest uzależnia od wystąpienia jakiegokolwiek skutku a wyłącznie od realizacji znamion opisanych w dyspozycji - czyn bezskutkowy. Nieudzielenie pomocy z art.162 § 1 kk( bez względu na skutek karalne jest samo niewywiązanie się z obowiązku, znęcanie się z art. 207§ 1 i 2, nakłanianie od uprawnia prostytucji Przestępstwa kierunkowe- w opisie czynu zabronionego wskazany jest cel lub motywy, możliwe jedynie w zamiarze bezpośrednim -ściśle kierunkowe- znamienne celem -kierunkowe w znaczeniu szerokim- znamienne pobudką, wiedzą Typ podstawowy i szczególny - Każdy typ czynu występuje w typie podstawowym -typ szczególny- wszystkie znamiona typu podstawowego + znamiona uprzywilejowujące lub kwalifikujące -Okoliczności/Znamiona kwalifikujące/ uprzywilejowujące- odnoszą się do sposobu działania , motywacji sprawcy , sytuacji charakteryzującej stosunek sprawcy do czynu. Zabójstow ze szczególnym okrucieństwem a zabójstwo eutanatyczne. Uprzywilejowanie- gdy ustawa posługuje się pojęciem wypadek mniejszej wagi( społeczna szkodliwość znacznie niższa niz w typie podstaowym. Okoliczności łagodzące nie decydują o kwalifikacji prawnej czynu a jedynie wpływają na wymiar kary. -typ kwalifikowny-surowsze zagrożenie karne -typ uprzywilejowany- łagodniejsze Czyny naruszające dobra prawne i zagrażające im- Naruszenie i Zagrożenie dobra prawnego to stany faktyczne należące do znamion czynu zabronionego Konkretnego i abstrakcyjnego zagrożenia Przestępstwa podobne- Przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju; przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne.


(…)

… przedmiotu ochrony, przedmiot ochrony tożsamy dla pewnej grupy przepisów, konieczny taki sam rodzajowo przedmiot ochrony.
Tryb ścigania
-z oskarżenia publicznego( reguła -ściganie z urzędu)
-prywatnego
-ściganie na wniosek- odmiana ścigania z oskarżenia publicznego, warunkiem wszczęcia jest złożenie wnisoku. Lekkie uszkodzenie ciała , zniesławienie w typie kwalifikowanym i podstawowym, naruszenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz