Spółki kapitałowe - osobowość prawna, odpowiedzialność

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółki kapitałowe - osobowość prawna, odpowiedzialność - strona 1 Spółki kapitałowe - osobowość prawna, odpowiedzialność - strona 2

Fragment notatki:

SPÓŁKI KAPITAŁOWE - CECHY Kryterium 1 - osobowość prawna Mają osobowość prawną, czyli w momencie utworzenia spółki powstaje całkowicie odrębny od wspólników podmiot. Kryterium 2 - odpowiedzialność Drugie kryterium wiąże się z powyższą cechą i jest to kwestia odpowiedzialności. W spółkach kapitałowych za zobowiązania spółki odpowiada sama spółka bo jest odrębnym podmiotem. Nie odpowiadają zatem za zobowiązania spółki wspólnicy! Nie ma przejścia zobowiązania spółki na wspólników. Dot. to również spółek jednoosobowych kapitałowych. Wspólnicy zawierając umowę spółki, czy też kreując spółkę jako jeden wspólnik, osoby te tworzą całkiem nowy podmiot prawa, który zaczyna „żyć własnym życiem”. W spółkach kapitałowych istnieje jedynie odpowiedzialność subsydiarna członków zarządu -art.299 KSH. Kryterium 3 - prowadzenie spraw spółki i reprezentacja W spółkach kapitałowych istnieją wyspecjalizowane organy, bo są to osoby prawne. W ramach zgromadzenia wspólników, bądź też walnego zgromadzenia, wspólnicy oddają jedynie swe głosy, za lub przeciw - bezpośrednio decyzji nie podejmują. Organem który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę, w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji walnego czy też zgromadzenia wspólników, jest zarząd spółki.
Kryterium 4 - wkłady Spółki kapitałowe oparte są na kapitale. Ważne ile się do spółki wnosi a nie kto jest wspólnikiem, czyli osoba wspólnika ma mniejsze znaczenie. Wartość wkładu wspólnika będzie też decydowała i świadczyła o pozycji wspólnika w spółce. Istnieją wymogi kapitałowe: Sp. z o.o. - min. 50.000 zł S.A. - 500.000 zł, przy czym można utworzyć spółkę akcyjną, dysponując kwotą 125.000 zł (nie cały kapitał musi być wpłacony przed rejestracją spółki). W doktrynie wyróżnia się jeszcze podział na : spółki regulowane tylko przepisami KSH spółki szczególne (np. spółka wodna, bankowa, ubezpieczeniowa, portowa, sportowa) - są to spółki akcyjne, uregulowane w KSH, ale ze względu na rodzaj wykonywanej działalności mają pewne regulacje szczególne, np. dotyczące wysokości kapitału zakładowego (wyższe progi np. w spółkach bankowych) Podział spółek dot. S.A. i komandytowo-akcyjnej :
Podział dokonany ze względu na przepisy dot. regulowanego obrotu giełdowego.
prywatne
publiczne - te, które mają co najmniej jedną akcję zdematerializowaną
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz