Prawo handlowe i ochrona własności intelektualnej - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4046
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo handlowe i ochrona własności intelektualnej - wykłady - strona 1 Prawo handlowe i ochrona własności intelektualnej - wykłady - strona 2 Prawo handlowe i ochrona własności intelektualnej - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Dzięki treści notatki możemy zapoznać się z takimi pojęciami, jak: kupiecka i handlowa własność gospodarcza, firmanctwo, spółki kapitałowe i osobowe, wymagania niezbędne przy zakładaniu spółki, negocjacje, aukcja. Ponadto dowiemy się więcej o takich terminach, jak: przetarg pisemny, środki ochrony konsumentów, kara umowna, prawo autorskie, podmioty praw autorskich.

28.II.2011 w2
Własność gospodarcza (kupiecka, handlowa)
Prawo handlowe normuje stosunki z udziałem przedsiębiorstw dwu lub jedno-stronnie profesjonalne, gdy jedną ze stron jest przedsiębiorstwo, a drugą konsument.
Przedsiębiorstwo - prowadzi działalność gospodarczą, która charakteryzuje się następującymi właściwościami:
Działalność w zakresie produkcji, handlu, usług, budownictwa, a także rolnicza, choć przepis prawa publicznego nie uznają rolników za przedsiębiorców (inne podatki itd.)
Jest to działalność STAŁA, czyli zorientowana na przyszłość jako działalność celowa i obejmuje wiele czynności gospodarczych(niekiedy określa się ją mianem działalności częstotliwej- działalności powtarzającej się)
Przedsiębiorcą staje się podmiot przez podjęcie stałej działalności, nie przez dekretacje czy coś, tylko stała, celowa, częstotliwa działalność, nawet jednorazowa działalność z zamiarem jej powtarzania pozwala przyjąć, że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą; działalność doraźna, okazjonalna (np. umowa o dzieło) -> zamiar powtarzania jest miernikiem, np. stragan, samochód, warsztat ponad potrzeby osobiste świadczą o woli powtarzania czynności.
Przedsiębiorca, który prowadzi działalność, ale jej nie zgłosił, działa bezprawnie, ale jest przedsiębiorcą i umowy z nim zawarte są w tym względzie ważne - jeżeli przedsiębiorca jest w stosunku, to stosunek ten jest handlowy i konsumentowi przysługują wtedy szczególne prawa. Działalność gospodarcza to działalność profesjonalna: specjalnie pod tym kątem - gospodarczym - zorganizowana (specjalista budzi zaufanie - wiarygodność zdobyta przez umiejętności, doświadczenie, zdolność do wykonania kontraktu) różne stopnie zorganizowania - indywidualna praktyka (przedsiębiorcy bez przedsiębiorstwa), na ogół jednak przedsiębiorca ma przedsiębiorstwo - zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych służących określonej działalności (huta, cukiernia, itd.). Działalność gospodarcza może być prowadzona jako jedyny cel przedsiębiorcy, lub też prowadzona ubocznie (np. fundacja, stowarzyszenie, parafia - ubocznie, prawo dozwala prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli ta działalność jest jawna). Osoba nie będąca przedsiębiorcą, prowadząca działalność w tym zakresie, jest za przedsiębiorcę uznawana. Działalność gospodarcza to działalność zarobkowa, prowadzona dla zysku, celowo podjęta i prowadzona dla osiągnięcia korzyści (fundacje, stowarzyszenia, parafie - działają nie dla zysku, ale dla użyteczności publicznej, co nie wyklucza działalności ubocznej, jeśli dla zysku - w tym zakresie jest przedsiębiorcą); jeżeli przedsiębiorca nie osiągnął zysku, to nic to nie zmienia, zysk nie musi być osiągnięty, liczy się zamiar - taka osoba jest przedsiębiorcą (rozgraniczenie działalności zarobkowej od działalności non-profit -> szczególnie wtedy to kryterium jest istotne). Przychodnie, instytucje kultury nie są nastwione na zysk (przynajmniej obecnie)


(…)

…, notariusz spisuje składane oświadczenia, notariusz odczytuje projektowany akt (pod rygorem nieważności), możliwe są poprawki, notariusz formułuje ostateczną wersję aktu, strony podpisują sporządzony z udziałem notariusza akt, a notariusz podpisuje się jako ostatni jako osoba zaufania publicznego (obecna, element formy); akt sporządza się w jednym formularzu, oddaje się go potem do archiwum (w sądzie…
… - komercyjne, działalność handlowa
Spółki handlowe wyodrębniały się z potrzebami -spółka jawna -spółka akcyjna (Włochy) - banki, przedsięwzięcia zamiejscowe, anonimowe - grupuje licznych, nieznających się członków zainteresowanych spółką, by stworzyć duży kapitał -spółka komandytowa: nierówne współdziałanie -spółka komandyowo-akcyna -spółka partnerska -spółka ZOO Spółki handlowe dzielą się na osobowe…
… ma obowiązek i prawo prowadzenia spraw spółki (zarządzania); wyjąteka: komandytowo-akcyjna
Wspólnicy reprezentują spółkę na zewnątrz, gdy jest bezorganowa, są jednak wyjątki, np. spółka partnerska, gdzie może być zarząd
Wspólnicy są od kontroli wyłączeni, rada nadzorcza sp Z.O.O
Wspólnicy mają bezpośrednie i nieograniczone prawo kontroli (komandytariusz - prawo ograniczone)
Wspólnicy nie odpowiadają…
… pod rygorem odpowiedzialności prawnej (sankcji)
Przyczyny zobowiązań: -umowa (dobrowolna) -czyn niedozwolony -bezpodstawne wzbogacenie -ustawa (np. w związku z nacjonalizacją)
Zobowiązania jednostronnie wiążące oraz wzajemne (sprzężone)
Elementy zobowiązania: Strona : jedno lub wielopodmiotowa (małżeństwo, wspólnicy); wierzyciel lub dłużnik (uprawniony lub zobowiązany), niekoniecznie samodzielnie działąjąca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz