Kara umowna

note /search

Kara umowna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

438-484, możliwość zastrzeżenia kary umownej w postanowieniach wzorca umownego, kara umowna...

Kara umowna - rodzaje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1190

Kara umowna. Gdy zastrzeżono karę umowną pojawia się problem, które roszczenie przysługuje...

Wykład - kara umowna

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

KARA UMOWNA - ART. 483-485. To zastrzeżenie umowne, mocą którego strony ustalają, że naprawienie...

Pacta adiecta

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

od umowy (395- zawsze działa z mocą wsteczną). Odstępne (396). Kara umowna. Inne: np. zastrzeżenie warunku...

Funkcje stypulacji-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

nadawano im charakter zobowiązań jednostronnych. Typowymi funkcjami stypulacji były więc : ustanawianie kar...

Wzór-Umowa dostawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1288

towaru dostarczanego przez Dostawcę. § 9 Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne...