Kara umowna - rodzaje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kara umowna - rodzaje - strona 1 Kara umowna - rodzaje - strona 2

Fragment notatki:

Kara umowna. Gdy zastrzeżono karę umowną pojawia się problem, które roszczenie przysługuje wierzycielowi - b czy c?
Generalna reguła - roszczenie c zastępuje roszczenie b, jeżeli strony nie postanowiły inaczej.
c b  W do tego dąży - doping dla dłużnika
c = b - rzadko występuje
Treść klauzuli obejmującej karę umowną (zawsze jako klauzula umowna). W umowie podstawowej (np. sprzedaży) strony zamieszczają klauzulę, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania dłużnika obciążą świadczenia pieniężne. Dłużnik zapłaci karę umowną w sposób ustalony , obliczony w umowie.
Roszczenie wierzyciela powstaje w razie wskazanym w umowie postaci niewykonania, nienależytego wykonania zobowiązania np. opóźnienie Dłużnika, wady przedmiotu.
Źródło obowiązku zapłaty kary umownej. Źródło zawsze w jakiejś umowie. De lege lata brak ustawowej kary umownej (kiedyś tak było, ustawowa kara umowna - 485). Prawne skutki zastrzeżenia kary umownej. Art. 423 - przepis dyspozytywny (jeżeli strony nie ustaliły inaczej).
Wierzyciel ma do wyboru:
Odszkodowanie na zasadach ogólnych.
Karę umowną - zastępuje odszkodowanie. Zapłata kary umownej oznacza wygaśnięcie roszczeń b i c - podstawowy skutek.
Dalsze skutki:
Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z obowiązku świadczenia płacąc karę umowną.
Żądanie kary umownej nie jest zależne od wystąpienia szkody (Radwański inaczej) - zasada prawna 7 sędziów SN z 2007
Rodzaje kar umownych w kc. Zasadą jest kara umowna alternatywna - 483.
Jeżeli strony umówią się inaczej kara umowna kumulatywna (b + c).
Inne kary umowne.
Miarkowanie kary umownej (E!). Gdy c b dłużnik mówi, że kara umowna jest za wysoka. Występuje z procesem o zmniejszenie kary umownej. 2 kryteria:
Zobowiązanie zostało w znacznej części wykonanie - ocena ad casum .
Kara umowna jest rażąco wygórowana - tzn., np. odbiega od szkody w sposób znaczący.
Nie stosujemy wtedy art. 5!!- stanowisko dominujące.
Miarkowanie nie nastąpi nigdy z urzędu!!
Charakter prawny - i us moderandi , ale moderacja nie może być arbitrażowa.
Miarkowanie kary umownej ma charakter ius cogentis - nie można go wyłączyć. Znaczenie w obrocie prawnym - ogromne. umowa sprzedaży 534, a w niej klauzula kary umownej ( pactum adiectum )  tylko w zw. ze św. niepieniężnym (483!)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz