Kara umowna - strona 2

note /search

Umocnienie zobowiązania.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

wywarcie presji na samego dłużnika, by dodatkowo zmuszać do go spełnienia świadczenia (zadatek, kara umowna...

Dodatkowe zastrzeżenia umowne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1288

. 395 4) Kara umowna (odszkodowanie umowne) - jest klauzulą w umowie, na mocy której strony postanawiają...

Zobowiązania, Kary

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546

i sposób liczenia tych kar. Kar umownych nie domniemywa się, a brak ich uregulowania w umowie je wyklucza. Kary...

Umowa kontraktacji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 616

może również zawierać szereg innych postanowień, dotyczących np. kar umownych czy możliwości rozwiązania umowy. ...

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

uzyskał na skutek wyrządzonej mu szkody. 3.Z woli stron (gdy strony umawiają się) 4.Kara umowna...

Stypulacja-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

formułki a osoby ją zawierające musiały być osobiście obecne pod grożbą kar umownych prowadziło...

Umowa dostawy

Pobrań: 63
Wyświetleń: 2191

Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną: w wysokości % wartości dostawy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu...