Powstanie odpowiedzialności kontraktowej.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powstanie odpowiedzialności kontraktowej. - strona 1 Powstanie odpowiedzialności kontraktowej. - strona 2

Fragment notatki:

Powstanie odpowiedzialności kontraktowej. Odpowiedzialność może być:
Odszkodowawcza - wierzyciel zgłasza roszczenie odszkodowawcze.
Nieodszkodowawcza - wierzyciel zgłasza inne roszczenie niż odszkodowawcze, np. o wykonanie zobowiązania pieniężnego.
Przesłanki powstania odpowiedzialności odszkodowawczej:
Zdarzenie (niewykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania).
Szkoda (kontraktowe).
Związek przyczynowy między nimi (wyjątkiem kara umowna).
Mogą wystąpić też dalsze przesłanki, wynikające z ustawy lub umowy.
Przesłanki powstania odpowiedzialności nieodszkodowawczej:
Wynikają z samej ustawy.
Wynikają z umowy.
Przykładem odpowiedzialności nieodszkodowawczej jest odpowiedzialność z umowy poręczenia i w ramach umowy gwarancyjnej.
Odpowiedzialność poręczyciela:
Odpowiedzialność gwaranta (tylko gwarancja bankowa została uregulowana, inne gwarancje są wyprowadzane z zasady swobody umów):
Zapłata sumy gwarancyjnej nie jest odszkodowaniem (obowiązek powstania odpowiedzialności gwarancyjnej zależy od treści umowy).
Odpowiedzialność kontraktowa. Nieodszkodowawcza .
Inne świadczenia, roszczenie o zapłatę, wykonanie uprawnień kształtujących (odstąpienie, wypowiedzenie).
Odszkodowawcza .
3 przesłanki + inne
Ex lege. Ex cntractu Ustawa.
Umowa . (opóźnienie)
To nie jest odpowiedzialność odszkodowawcza.
D
W
P
G
W
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz