Analiza instytucji z art. 299 ksh (w zakresie spółki z o.o.).

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza instytucji z art. 299 ksh (w zakresie spółki z o.o.). - strona 1 Analiza instytucji z art. 299 ksh (w zakresie spółki z o.o.). - strona 2

Fragment notatki:

Analiza instytucji z art. 299 ksh (w zakresie spółki z o.o.). Konstrukcja prawna. Odpowiedzialność członków zarządu:
Osobista (całym majątkiem).
Solidarna.
Powstaje ex lege .
Wyłączenie art. 299 § 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. Ratio legis - ochrona wierzycieli przed nieudolnym zarządem spółki. Konstrukcja, która występuje tylko w prawie polskim. Przesłanki odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. Co musi udowodnić wierzyciel?
Istnieje wierzytelność.
Bezskuteczność egzekucji (każdy dowód).
Przysługiwanie statusu członka zarządu w chwili powstania wierzytelności.
Inne. Prawny charakter odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. Gwarancyjny (nieodszkodowawczy) - surowsza odpowiedzialność.
Odpowiedzialność odszkodowawcza, zbliżona do odpowiedzialności deliktowej („delikt handlowy”).
SN w uchwale z 2008 r. opowiedział się za opcją b, można sięgać do przepisów o odpowiedzialności odszkodowawczej. Takie stanowisko powstało przez kilka lat.
Konsekwencje - przedawnienie roszczenia w wypadku a (odpowiedzialność gwarancyjna)  10 lat; w wypadku b  3 lata. Zakres odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. Spory w praktyce . Czy odpowiedzialność za gołą wierzytelność.
Czy też za to, co narosło (koszty egzekucji, odsetki ). Przyjmuje się, że wszystko, ustawa nie ogranicza.
Los tej konstrukcji prawnej: krytyka w literaturze, zbyt surowa i daleko idąca odpowiedzialność członków zarządu - postulaty uchylenia przepisu. Egzekucja wobec sp. bezskuteczna
w. 100.000
Sp. z o.o.
W
299 ksh roszczenie wobec członków zarządu
A B
Zarząd spółką z o.o.
Odpowiedzialność solidarna
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz