Prawo handlowe-test 11

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo handlowe-test 11 - strona 1

Fragment notatki:

Rada nadzorcz spółki z o.o. wg KSH składa się z: Nieograniczonej liczby osób,
Zawsze z 3 osób, Z 3 lub więcej osób. Art.215 Rada nadzorcza spółki z o.o. może: Nakazać zarządowi zawrzeć umowę z określonym kontrahentem, Zaskarżyć uchwałę zgromadzenia wspólników, Zbyć nieruchomość spółki. Do zadań rady nadzo w spółce z o.o. nie należy: Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki, Podejmowanie uchwał w zakresie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, Ocena z działalności finansowej spółki przyjętej przez zgromadzenie wspólników.
Do zadań rady nadzorczej w spółce z o.o. należy: Decydowanie o konieczności podwyższenia kapitału zakładowego,
Zawieranie w imieniu spółki umów długoterminowych, Ocena sprawozdań z działalności finansowej spółki przyjętych przez zgromadzenie wspólników. Art. 219 ksh Zbycie udziałów w spółce z o.o. wymaga: Formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi art.180ksh , Formy aktu notarialnego,
Może nastąpić w dowolnej formie. Prawo głosu wspólnika z o.o. (z pominięciem zasad dotyczących udziałów uprzywilejowanych) ustala się następująco: Na każdy udział przypada 1 głos, Na każdy udział o równej wartości przypada jeden głos,art.242 Na każdy udział przypada pięć głosów. Gdy egzekucja przeciwko spółce z o.o. okaże się bezskuteczna za jej zaległości podatkowe odpowiadać mogą: Wspólnicy,
Członkowie jej władz, Tylko członkowie zarządu. Art.299 ksh Ogłoszenie upadłości spółki z o.o. może nastąpić jeżeli: Trwale zaprzestała płacenia długów lub cały majątek nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich długów, art.11 puin Tylko wtedy, gdy jej majątek nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich długów,
Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. Spółka akcyjna może zostać zawiązana przez: Dowolną liczbę osób fizycznych i prawnych, art.301 Minimum 3 osoby fizyczne i prawne,
Minimum 3 osoby prawne. KSH przewiduje następujące sposoby zawiązania spółki akcyjnej: Jednoczesny i sukcesywny, Sukcesywny, Jednoczesny.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz