PRAWO HANDLOWE - zagadnienia - Prokura

Nasza ocena:

5
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PRAWO HANDLOWE - zagadnienia -  Prokura - strona 1 PRAWO HANDLOWE - zagadnienia -  Prokura - strona 2 PRAWO HANDLOWE - zagadnienia -  Prokura - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO HANDLOWE
ZAGADNIENIA:
semestr zimowy - pojęcie i charakterystyka przedsiębiorcy, rodzaje przedsiębiorców, spółki osobowe, spółki kapitałowe; semestr letni - komercjalizacja i prywatyzacja, upadłość i postępowanie układowe, ogólna charakterystyka papierów wartościowych, publiczny obrót papierami wartościowymi, sposoby zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym, ogólna charakterystyka stosunków umownych w obrocie gospodarczym
1. Wprowadzenie do prawa handlowego; +++ 2. Przedsiębiorca, rejestr przedsiębiorców (++), firma (++); 3. Prokura; ++ 4. Spółka jawna; 5. Spółka komandytowa; 6. Spółka partnerska; 7. Spółka komandytowo-akcyjna; 8. Powstanie/umowa/natura stosunku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; ++
9. Prawa i obowiązki wspólników ++ 10. Zarząd/rada nadzorcza/zgromadzenie wspólników;
11. Podwyższenie/obniżenie/kapitału zakładowego/umarzanie udziałów;
12. Odpowiedzialność członków zarządu oraz rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; 13. Powstanie/statut/natura stosunku spółki akcyjnej; 14. Prawa i obowiązki akcjonariuszy;
15. Zarząd/rada nadzorcza;
16. Walne zgromadzenie/zaskarżanie uchwał;
17. Podwyższenie kapitału zakładowego;
18. Obniżenie kapitału zakładowego/Umorzenie akcji; 19. Spółki handlowe - łączenie/podział/przekształcenie; 20. Pojęcie, funkcje, zasada numerus clausus papierów wartościowych; 21. Cywilno prawne aspekty regulacji rynku kapitałowego; 22. Weksle/czeki/obligacje/warranty subskrypcyjne/inne typy papierów wartościowych; 23. Przedsiębiorstwa Państwowe/Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych - w ppg 24. Prawo spółdzielcze. 25. Prawo upadłościowe i naprawcze; 27. Ochrona konkurencji i konkurentów; (to z pr. gospodarczego) 28. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji; (- “ - “ -) 29. Umowy handlowe 31. Postępowanie arbitrażowe.
Literatura: 1. Ustawy regulujące zagadnienia objęte programem zajęć. 2. Prawo spółek handlowych pod red. J. Napierały, A. Kocha, Kraków 2005. 3. F. Zedler: Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie, Zakamycze Kantor Wydawniczy, 2004. 4. M. Litwińska, Kodeks spółek handlowych, Komentarz, 2 wydanie, Warszawa, 2005. 5. K. Kruczalak, Prawo handlowe, Zarys wykładu, 2006. +(mam 2004) 6. Opracowania proponowane przez prowadzących ćwiczenia.
WPROWADZENIE DO PRAWA HANDLOWEGO CECHY OBROTU HANDLOWEGO:
co najmniej jeden z uczestników jest zobowiązany - bo prowadzi w sposób trwały i profesjonalny działalność gospodarczą, z której wynikają świadczone przez niego dobra i usługi
cywilistyczny charakter prawa handlowego - prawo handlowe zaliczane jest do prawa prywatnego regulującego stosunki cywilnoprawne (stosunki o char. majątkowym i niemajątkowym między osobami fizycznymi i prawnymi, na zasadzie równości stron)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz