Reprezentacja, prokura-powołanie i odwołanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reprezentacja, prokura-powołanie i odwołanie - strona 1 Reprezentacja, prokura-powołanie i odwołanie - strona 2 Reprezentacja, prokura-powołanie i odwołanie - strona 3

Fragment notatki:

 Art. 205.ksh [Reprezentacja; prokura] § 1 reprezentacja czynna w sposób określony przez ustawę, co jest możliwe do stosowania dopiero gdy ustawa milczy. Zasada dwóch podpisów wynika z ustawy, ale znajduje zastosowanie kiedy umowa nie zawiera odmiennych postanowień.
  DWA ORZECZENIA Uchwala z 24 października 1996r Uchwala 14 października 2010r.
" w umowie spółki z o.o. może być przewidziana reprezentacja łączna do skalania przez zarząd oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki powyżej określonej ich wartości" czy w świetle ówczesnych przepisów istnieje podstawa odmowy wpisu do rejestru handlowego sp. z o.o. takiego zapisu że do określonej wartości upoważniony jest do reprezentacji każdy z członków zarządu, a powyżej pewnej kwoty dwóch członków zarządu. Czyli taka mieszana reprezentacja. W uchwale jest pozytywna odpowiedź - w umowie może być przewidziana reprezentacja łączna w zakresie spraw majątkowych spółki powyżej określonej wartości, co oznacza, ze poniżej może być reprezentacja jednoosobowa
Pytanie:
Czy w przypadku reprezentacji łącznej dwóch członków zarządu w spółce z o.o. każdy z członków może wnieść w imieniu upadłego zażalenie na postanowienie wydanego przez sędziego komisarza na skutek sprzeciwu do listy wierzytelności?
 
Uchwala: Na postanowienie sędziego-komisarza, wydane w wyniku rozpoznania sprzeciwu do listy wierzytelności, zażalenie w imieniu upadłej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą wnieść członkowie zarządu zgodnie z obowiązującymi w tej spółce zasadami reprezentacji. Uchwała jest jednoznaczna. Czyli także zażalenie. Obowiązujące w tej spółce zasady reprezentacji po 1. mogą płynąc z umowy, dopiero gdy nie płyną z umowy to płyną z art. 205 §1 ksh.
sad przesadził ze uprawnienie do wniesienie środka odwoławczego w imieniu upadłej spółki musi być wniesione zachowaniem z obowiązujących w tej spółce reguł reprezentacji
 
odwołanie do art. 230. ksh  Art. 230 ksh [Rozporządzenia i zobowiązania] co do zasady jest ograniczenie reguły reprezentacji członków zarządu, którzy chcąc zaciągnąć zobowiązanie do świadczenia o wartości przekraczającej dwukrotna wartość kapitału zakładowego. Musza nie tylko zachować reguły reprezentacji dla spółki, ale musza ponadto legitymować się uchwala wspólników w tym przedmiocie, chyba ze nie musza:, jeżeli umowa spółki stanowi inaczej. Jednocześnie dokonanie takiej czynności bez tej uchwały nie wywołuje sankcji z art. 17 (nie sankcji nieważności wg prof.).


(…)

… do formułowania zgody jeśli chodzi o dokonywanie przez zarząd w imieniu spółki określonych czynności
 
 
Uchwala rady nadzorczej
 Art. 222. ksh
[Uchwały rady nadzorczej]
§ 1 Jest określone ustawowe kworum. Norma semiimperatywna. Można wymóg formy do ustawowego wymogu zaostrzyć, ale nie można zliberalizować.
Problem: rada nadzorcza jako organ działa przez podejmowanie uchwal, tyle tylko, ze podobnie zgromadzenie…
… właściwy do rozstrzygnięcia powództwa wyznacza kuratora spółki.
Uchwala SN 22 października 2009 sygn. III CZP 63/09 " zarząd spółki z o.o. nie może działać za spółkę w sprawie o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników (art. 253) wytoczonej przez wspólnika będącego jednoczenie członkiem zarządu pozwanej spółki:
sad II instancji: ' czy w takiej sytuacji zarząd może czy nie może działać za spółkę 253 §2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz