Organy spółki-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy spółki-opracowanie - strona 1 Organy spółki-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

ORGANY SPÓŁKI I. ZARZĄD SPÓŁKI - prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę na zewnątrz. KSH wymienia jedynie kompetencje zgromadzenia wspólników. Umowa spółki może te kompetencje rozszerzyć. Zarząd natomiast ma prawo prowadzenia we wszystkich tych sprawach , które nie zostały zastrzeżone do kompetencji zgromadzenia wspólników, zarówno w umowie, jak i ustawie. Umowa spółki może przewidywać, że co do pewnej kwestii wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej i wtedy decyzja Zarządu będzie uzależniona od uzyskania zgody RN. KSH przewiduje zatem domniemanie kompetencji Zarządu. Zarząd jest organem, który reprezentuje spółkę . Wspólnicy nie mają prawa reprezentacji spółki! W pewnych sytuacjach uprawnienia do reprezentacji uzyskuje RN: RN ma prawo reprezentowania spółki we wszystkich czynnościach, które są dokonywane w umowach, pomiędzy spółką a członkami Zarządu,
także w sporach pomiędzy spółką a członkami Zarządu, spółkę reprezentuje RN. Jeśli nie ma RN w spółce, w zakresie tym spółkę reprezentuje pełnomocnik, powołany uchwałą wspólników. Przy zaskarżaniu uchwał spółkę reprezentuje Zarząd, ale ponieważ prawo to przysługuje także członkom Zarządu, może się zdarzyć tak, że z powództwem występuje Zarząd i wtedy spółkę reprezentować będzie pełnomocnik powołany uchwałą wspólników. Jeśli nie ma takiego pełnomocnika, sąd wyznacza kuratora. Skład - zarówno wspólnicy, jak i osoby spoza grona wspólników. Członkiem zarządu może być tylko osoba fizyczna, która ma pełna zdolność do czynności prawnych i nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art.18. KSH nie stawia wymogu co do kwalifikacji zawodowych członków zarządu. KSH nie narzuca składu zarządu, jeśli chodzi o liczbę członków zarządu - jedno lub wieloosobowy. Umowa spółki może przewidywać skład zarządu w sposób sztywny , czyli np. zarząd składa się z 3 członków. W tym wypadku, gdyby w trakcie pełnienia mandatu, jeden z członków zarządu zmarł, zrezygnował, został odwołany - spółka nie ma zarządu! Powołanie i odwołanie członków zarządu - należy to do kompetencji wspólników w drodze uchwały. Umowa spółki może przewidywać inaczej. Inne zasady powoływania członków zarządu mogą wynikać z przepisów szczególnych (np. ustawa o gospodarce komunalnej).
Stosowany jest często tzw. przywilej osobisty , który polega na tym, że jednemu wspólnikowi przysługuje prawo do powoływania czy wskazywania jednego lub kilku członków zarządu.
Odwołanie członków zarządu - odwołuje organ, który powołał. Niezależnie od tego, wspólnikom zawsze przysługuje prawo do odwołania członków zarządu (art.203).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz