Czynności przedsiębiorców

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności przedsiębiorców - strona 1

Fragment notatki:

CZYNNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY
ZARZĄDZANIE (PROWADZENIE SPRAW, KIEROWANIE) pojęcie „zarząd” używane w 2 znaczeniach: jako zarządzanie (proces) lub jako kolegialne ciało powołane do realizacji tego procesu; nas interesuje to I proces polegający na wydawaniu decyzji, opinii, podejmowaniu uchwał, organizowaniu działalności przedsiębiorcy w sposób zgodny z jego przedmiotem działania w celu osiągnięcia najlepszych wyników gospodarczych
sprawowanie zarządu wiąże się z prawami i obowiązkami określonych podmiotów, polegającymi ma dokonywaniu rozporządzeń i zaciąganiu zobowiązań względem podległych zarządowi przedmiotów majątkowych
zarząd charakteryzuje:
działanie w sferze praw innej osoby
działanie w cudzym imieniu
upoważnienie do działania powiązane z obowiązkiem tego działania proces zarządzania realizowany jest przez jednoosobowe lub wieloosobowe podejmowanie decyzji, często z uwzględnieniem decyzji innych organów osoby prawnej lub spoza niej
konieczne jest uzyskanie odpowiedniej większości głosów i zapewnienie quorum (przy organach kolegialnych)
zasada MAJORYZACJI - wola większości decyduje wbrew woli mniejszości, a uchwała podjęta większością głosów na zewnątrz traktowana jest jakby była podjęta jednomyślnie
w wypadkach przewidzianych w ustawie / statucie / regulaminie głosowanie tajne
REPREZENTACJA
sensu largo - dot. występowania we wszelkich stosunkach prawnych sensu stricte - dot. tylko składania (rep. czynna) i przyjmowania (rep. bierna) oświadczeń woli w stosunkach cywilnoprawnych 1
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz