Najem i dzierżawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Najem i dzierżawa - strona 1

Fragment notatki:

Umowa najmu - umowa, w której jedna strona (wynajmujący)
zobowiązuje się oddać drugiej stronie (najemcy) określoną rzecz do
używania na czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje
się płacić wynajmującemu umówiony czynsz; przedmiotem umowy
najmu mogą być tylko rzeczy (ruceconom lub nieruchomości)
oznaczone co do tożsamości i nadające się do długotrwałego użytku;
najemca nie ma prawa pobierania z wynajmowanej rzeczy pożytków.
Obowiązki wynajmującego:
- wydanie rzeczy najemcy w stanie przydatnym do użytku
- utrzymanie rzeczy wynajmowanej w stanie przydatności do użytku
(naprawy i remonty).
Obowiązki najemcy:
- płacenie czynszu,
- używanie rzeczy w sposób zgodny z umową,
- oddanie rzeczy wynajmującemu w odpowiednim terminie
Najemca może oddać rzecz w podnajem, jeśli nie zabrania mu
tego umowa.
W przypadku najmu lokalu mieszkalnego stosuje się szczegółowe
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i
dodatkach mieszkaniowych.
Umowa dzierżawy - umowa, w której jedna strona
(wydzierżawiający) zobowiązuje się oddać drugie stronie
(dzierżawcy) prawo podmiotowe lub rzecz (przedmiotem umowy
dzierżawy może być także przedsiębiorstwo) do używania i pobierania
pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca
zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.
Obowiązki dzierżawcy:
- płacenie czynszu,
- dokonywanie wszelkich napraw niezbędnych do zachowania
przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym.
Dzierżawca nie może bez zgody wydzierżawiającego oddać
przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania
lub w poddzierżawę.
Umowy najmu i dzierżawy powinny mieć formę pisemną dla celów
dowodowych, gdy czynsz za jeden rok używania przekracza kwotę 2
tys. złotych.
Jeżeli przedmiotem dzierżawy jest przedsiębiorstwo umowa powinna
być zawarta w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz