Umowy: o dzieło, o roboty budowlane, najem, dzierżawa.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowy: o dzieło, o roboty budowlane, najem, dzierżawa. - strona 1 Umowy: o dzieło, o roboty budowlane, najem, dzierżawa. - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA O DZIEŁO
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
NAJEM
art.659
DZIERŻAWA
Przyjmujący
Zamawiający
Wykonawca
inwestor
wynajmujący
najemca
wydzierżawiający
dzierżawca
przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła,
Zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.
wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony,
najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.
umową konsensualną, odpłatną i wzajemną zobowiązująca
konsensualny, jest umową wzajemną, odpłatną.
zobowiązującą, konsensualną, odpłatną i wzajemną
odpłatną, dwustronnie zobowiązującą, konsensualną i wzajemną
Zawarcie umowy o dzieło podlega ogólnym regułom dotyczącym umów. Kodeks cywilny nie wymaga szczególnej formy dla zawarcia komentowanej umowy
Dzieło może mieć także charakter działalności twórczej - więc niematerialnej.
Materialny rezultat umowy powinien być z góry określony
"umową rezultatu"
Przy rozróżnieniu umowy o roboty budowlane od innych umów prawa cywilnego (przede wszystkim od umowy o dzieło najważniejsze znaczenie ma ustalenie, czy proces inwestycyjny był wykonywany według rygorów i procedur przewidzianych przepisami prawa budowlanego.
Wynikające z niej zobowiązanie ma charakter zobowiązania rezultatu
Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.
najem jest umową odpłatną a użyczenie - nieodpłatną
Najem od dzierżawy różni się zakresem uprawnień najemcy, który może tylko używać rzeczy, podczas gdy dzierżawcy przysługuje ponadto prawo pobierania przynoszących przez rzecz pożytków (plonów, zysków). Dzierżawę od najmu rozróżnia także zakres przedmiotowy umowy. Dzierżawione mogą być także prawa (np. prawo do użytkowania wieczystego).
§2 Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz