podstawy socjologii - Grupy celowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 3465
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawy socjologii - Grupy celowe - strona 1 podstawy socjologii - Grupy celowe - strona 2 podstawy socjologii - Grupy celowe - strona 3

Fragment notatki:

Grupy celowe Funkcjonują wg. innych reguł niż pozostałe grupy społeczne Członków łączy tylko sformalizowana więź
Powoływane do realizacji określonych celów
Powstają wg. Potrzeb i przekształcają się w interesy uczestników
Potrzeby uczestników interesy uczestników cel grupy
Interesem grupy celowej jest zaspokojenie potrzeb innych
Swoistość grup celowych Zewnętrzny charakter celów (grupa nie może być związana z autorem celów
Określona optymalna liczebność grupy(w innych grupach niemożliwe jest ustalenie optymalne liczebności)
Rozbudowany system zorganizowania
Uczestnictwo na zasadzie kontraktu(określenie uprawnień i zobowiązań)
Sformalizowanie zasad działalności grupy(atmosfera impersonalizacji)
Potrzeby Maslow Biologiczne, bezpieczeństwa, uznania i szacunku, miłości i przynależności, samorealizacji, wiedzy, estetyczne(nie jest dobra bo nie obserwuje wśród rozwiniętych grup)
Znaniecki Thomas 4 typy potrzeb podstawowych -bezpieczeństwo
-uznanie(społeczny system nagród i kar)przedmiotowa relacja
-oddźwięk emocjonalny(uczestnictwo innych w naszych przeżyciach)podmiotowa relacja
-nowe doświadczenia(przezwyciężenie rutyny)
Potrzeby wtórne (dopełniające)
Bronisław Malinowski Przez potrzebę rozumiemy układ złożony z ludzkiego organizmu, środowiska kulturowego oraz stosunek ich obu do środowiska naturalnego, które jest warunkiem koniecznym wystarczającym do utrzymania przy życiu organizmu
Natura(dziedziczymy) kultura (uczymy się zaspokajać potrzeby naturalne) one nie są przeciwstawne uzupełniają się wzajemnie
Pot rzeby Podstawowe (odżywiania seksualne rekreacyjne)
Pochodne (warunkują przetrwanie grupy):
-Potrzeba produkcji reprodukcji aparatu materialnego system ekonomiczny
-Potrzeba organizacji kolektywnego działania system polityczny, org. społeczeństwa
-Potrzeba społecznej kontroli zachowań system prawny
-Potrzeba transmisji kultury system edukacyjny
Integralne (powiązane miedzy jednostka a grupa);
-potrzeba ufności optymizmu jedności system magiczno religijno ideologiczny
-potrzeba odpoczynku i wrażeń estetycznych system rekreacji estetycznej
Grupa spójna spójność - zakres zjawisk powodujące ze uczestnicy odmiennie komponują swoje działania
-całościowe pole sil działające na członków grupy w kierunki pozostania w grupie
-Opór grupy wobec sil ja rozrywających
-właściwością małych grup społecznych (face to face)
Zjawiska towarzyszące grupom spójnym-

(…)

… do czynienia
Grupy spójne wobec porażki:
Punitywne- uczestnicy wspólnie analizują przyczyny porażki, krok po kroku analizując pro es DZIAŁANIA, szukają alternatywnego działania, wypracowanie nowego wzorca postępowania
Ekstrapunitywne- analizują cały proces działania, porazki szukają w przyczynach zewnętrznych (głównie są to wrogowie grupy), podniesienie spójności grupy, grupa się wzmacnia
Intrapunitywne…

-gdyż praktycznie przez całe życie należymy do różnego rodzaju zbiorowości społecznej
-nasze ważne cechy człowiecze roziwjają się pod wpływem uczestniczenia w życiu społecznym i w związku z udziałem w rozmaitych interakcjach społecznych
-nasze cechy indywidualne za które jesteśmy podziwianichwaleni lub które-przeciwnie-są w nas krytykowane powstają również podczas interakcji z innymi
-jesteśmy spocznymi podmiotami…
…, tworzące całości kulturowe..Mają one swoje cechy charakterystyczne, dominujący typ gospodarki, wzory konsumpcji, style życia, typ ładu społecznego.  Funkcje:  1. występowanie interakcji społecznych, wspólnota terytorium i ukształtowanie się trwałej więzi między członkami  2. przekazywanie podstawowej wiedzy o życiu społeczny, wartościach, wzorach zachowań, sposobach życia  3. Kontrola zachowań-za pomocą…
….  Funkcje:  1. występowanie interakcji społecznych, wspólnota terytorium i ukształtowanie się trwałej więzi między członkami  2. przekazywanie podstawowej wiedzy o życiu społeczny, wartościach, wzorach zachowań, sposobach życia  3. Kontrola zachowań-za pomocą instytucji i niesformalizowanych grup i kręgów(dzięki czemu kontrola lokalna jest bardziej rozbudowana)  4. zapewnienie swoim członkom możliwości…
…, dziś bywają kwestionowane(relatywizacja norm i zasad) 
Społeczności lokalne-całości społeczne zespolone wspólnotą terytorium, tworzące całości kulturowe..Mają one swoje cechy charakterystyczne, dominujący typ gospodarki, wzory konsumpcji, style życia, typ ładu społecznego.  Funkcje:  1. występowanie interakcji społecznych, wspólnota terytorium i ukształtowanie się trwałej więzi między członkami  2…
… jako wolnych graczy niczym nie ograniczonych, którzy mając do wyboru wiele możliwości wybierają te, które są dla nich najbardziej pożyteczne. Ta nadmierna utylitaryzacja sprowokowała Talcotta Parsonsa do zadania kilku pytań : Czy ludzie zawsze zachowują się racjonalnie? Czy zawsze są wolni i nieograniczeni? Parsons definiuje woluntaryzm jako subiektywne procesy podejmowania decyzji przez indywidualne podmioty…
… wyborów pozytywnych, to później będzie ich miała jeszcze więcej aż do max i zaczynają maleć. Tak samo z os nielubianymi. Skutek: stuktura ma tendencję do pogłębiania się, ale jest ona nietrwała.
STRATYFIKACJA
We współczesnym społeczeństwie występuje podział na kilka kategorii, a przynależność do jednej z nich daje bardziej lub mniej korzystną pozycję danej jednostki w społeczeństwie. Różnice pomiędzy tymi kategoriami społecznymi nazywa się zróżnicowaniem społecznym. Jeśli ludzie w tych kategoriach społecznych zostaną zaszeregowani w pewnym porządku który daje im różny dostęp do dóbr społecznych mamy wówczas do czynienia ze stratyfikacją społeczną, czyli uwarstwowieniem społeczeństwa.
TEORIE STRATYFIKACJI. Wielu socjologów próbowało wyjaśnić za pomocą różnych teorii istnienie stratyfikacji…
… przez prawdopodobieństwo otrzymania go jest większe: „Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu”.
Teoria funkcjonalistyczna(Talcot Parsous)
Teoria ta opiera się na następujących założeniach
-społeczeństwo jest systemem składającym się z wzajemnie powiązanych części, z których każda pełni określoną funkcję w tym systemie (stąd nazwa "funkcjonalizm") --istniejące wewnątrz systemu napięcia mogą się utrzymywać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz