Konstrukcje betonowe - obliczenia statystyczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2555
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstrukcje betonowe - obliczenia statystyczne  - strona 1 Konstrukcje betonowe - obliczenia statystyczne  - strona 2 Konstrukcje betonowe - obliczenia statystyczne  - strona 3

Fragment notatki:

styczeń 1999 POLSKA NORMA Numer:  PN-B-03264:1999 Tytuł:  Konstrukcje betonowe,  elbetowe i spr ę  one - Obliczenia statyczne i projektowanie Grupa ICS:  91.080.40 Deskryptory:  0067918A  -  konstrukcje  betonowe,  0580346  -  konstrukcje  elbetowe,  0225651  -  beton,  0236904  -  beton zbrojony,  0096800  -  beton  sprę ony,  0833023  -  elementy  prefabrykowane,  0054900  -  stal  zbrojeniowa,  0814919  -  pręty zbrojeniowe, 0631027 - projekty budowlane, 0315549 - obliczanie, 0396727 - wymagania PRZEDMOWA Niniejsza  norma  jest  nowelizacją  PN-84/B-03264  Konstrukcje  betonowe,  elbetowe  i  sprę one  -  Obliczenia  statyczne  i projektowanie, w stosunku do której wprowadzono zmiany obejmujące: - symbole i definicje, - klasy wytrzymałości betonu i wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa dla betonu, - wymagania stawiane stalom sprę ającym, - zasady projektowania, - zasady ogólne sprawdzania nośności elementów  elbetowych na zginanie, ściskanie i rozciąganie - sprawdzanie elementów  elbetowych na ścinanie i skręcanie, - obliczanie sztywności elementów  elbetowych, - obliczanie szerokości rys, - obliczanie konstrukcji sprę onych, - obliczanie konstrukcji poddanych obcią eniu wielokrotnie zmiennemu, - obliczanie konstrukcji zespolonych, - wymagania i zalecenia dotyczące zbrojenia konstrukcji, - zbrojenie belek na ścinanie, - ograniczenie zakresu szkód wywołanych przez oddziaływania wyjątkowe, - maksymalne odległości między przerwami dylatacyjnymi. Wprowadzone  zmiany  mają  na  celu  dostosowanie  projektowania  konstrukcji  z  betonu  do  zasad  przyjętych  w  europejskich prenormach projektowania konstrukcji: ENV 1992-1-1:1992 Eurocode 2: Design of Concrete Structures Part 1-1: General Rules and Rules for Buildings, ENV 1992-1-3:1994 Eurocode 2: Design of Concrete Structures Part 1-3: Precast Concrete Elements and Structures, ENV 1992-1-6:1994 Eurocode 2: Design of Concrete Structures Part 1-6: Plain or Lightly Reinforced Concrete Wprowadzono dodatkowo postanowienia dotyczące: - stropów gęsto ebrowych, - ograniczenia szkód spowodowanych oddziaływaniami wyjątkowymi. Norma zawiera pięć załączników normatywnych, oznaczonych literami A, B, C, D i E. SPIS TRE Ś CI Strona 1 1 W   st   ę p 1.1 Zakres normy 1.2 Normy powołane 1.3 Definicje 1.4 Podstawowe symbole 1.4.1 Du e litery łacińskie 1.4.2 Małe litery łacińskie 1.4.3 Litery greckie 2 Beton 2.1 Klasy betonu i przypisane im wytrzymałości 2.1.1 Stosowane klasy betonu 2.1.2 Wytrzymałość i moduł sprę ystości betonu 2.2 Odkształcalność betonu ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz