kierunki rozwoju współczesnego marketingu - Marketing transakcyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2163
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kierunki rozwoju współczesnego marketingu - Marketing transakcyjny - strona 1 kierunki rozwoju współczesnego marketingu - Marketing transakcyjny - strona 2 kierunki rozwoju współczesnego marketingu - Marketing transakcyjny - strona 3

Fragment notatki:

MARKETING Wykładowcy (4 osoby): Roman Niestrój - Kierunki rozwoju współczesnego marketingu .
Egzamin pisemny WYKŁAD 1 : 04.11.2006 ROZWÓJ WSPÓŁCZESNEGO MATKETINGU Marketing rozpoczyna się rozmową o kliencie, poprzez rynek docelowy, marketing mix.
• MARKETING - sfera decyzji i działań przedsiębiorczych związanych z wyborem i kształtowaniem rynku zbytu oraz stosunków wymiennych z nabywcami (funkcja biznesowa). • MARKETING - koncepcja uprawiania biznesu (koncepcja marketingowa - klasyczna).
• MARKETI NG „ z przymiotnikami” - alternatywne koncepcje uprawiania marketingu. (Wyrosły na gruncie nowych zmienionych koncepcji)
EWOLUCJA MARKETINGU. Główne płaszczyzny zmian:
• Cele i zadania marketingu w przedsiębiorstwie.
• Rozwój technicznych możliwości i instrumentów działalności marketingowej.
EWOLUCJA CELÓW I ZADAŃ MARKETINGU: Ze względu na charakter ogólnych celów marketingu można wyodrębnić co najmniej trzy etapy jego rozwoju:
1 . Marketingu transakcyjnego,
2. Marketingu ekspansywnego,
3. Marketingu ukierunkowanego na wartość.
Ad.1. Marketing transakcyjny • Głównym celem marketingu transakcyjnego jest zapewnienie zbytu wytwarzanych przez przedsiębiorstwo produktów.
• Rola marketingu w przedsiębiorstwie polega na wspieraniu wysiłków służb handlowych zmierzających do sprzedania tego co firma wytworzyła lub zdobycia odpowiednich zamówień i zleceń produkcyjnych.
Cel ten marketingu realizuje przez:
- jak najlepsze rozprowadzenie wyrobów na rynku,
- przyciągnięcie uwagi i wzbudzenie zainteresowania potencjalnych nabywców,
- przekonanie klienta do korzyści zakupu i doprowadzenie do zawarcia transakcji. Marketing transakcyjny • Skupienie marketingu na wspieraniu bieżącej sprzedaży sytuuje go na drugorzędnej pozycji w hierarchii czynników sukcesu przedsiębiorstwa. • Dominuje wówczas strategia określona jako marketing masowy lub niezróżnicowany, oparta na reklamie w środkach masowego przekazu, skierowanej na cały rynek lub jego makrosegmenty, wyodrębnione w oparciu o ogólne kryteria opisowe - głównie demograficzne.
Ad. 2. Marketing ekspansywny Cel: zapewnienie systematycznego wzrostu przychodów ze sprzedaży i zysków przez:
• zwiększenie penetracji rynku,
• zdobycie nowych rynków przez:
- ekspansję geograficzną;
- kreowanie rynków dodatkowych;
- segmentację nabywców i plasowanie (pozycjonowanie) produktów;
• wprowadzenie na rynek modernizowanych i nowych produktów (dywersyfikacja produktu).


(…)

…, prowadzących do wzajemnych korzyści,
- ciągły proces poszukiwania i tworzenia nowej wartości z udziałem indywidualnego klienta i dzielenia się korzyści w ramach układu partnerskiego.
ROZWÓJ TECHNICZNYCH MOŻLIWOŚCI I INSTRUMENTÓW DZIAŁANIA
• Rozwój technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
• Wzrastająca elastyczność nowoczesnych systemów produkcyjnych. Marketing bezpośredni oparty na komputerowych bazach…
… i wykorzystywanie aktywów marketingowych w celu generowania przyszłych wyników o dodatniej zaktualizowanej wartości netto.
• Zaktualizowana wartość aktywów związanych z daną strategią marketingową liczona jest wg wzoru zdyskontowanych przepływów gotówkowych:
C t
PV = Σ ( 1 + r) t
Gdzie: PV - wartość zaktualizowana,
C - przepływy gotówkowe, r- stopa dyskonta (koszt kapitału),
t - liczba lat.
• Np. projektowana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz