Firma i jej strategie na rynku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Firma i jej strategie na rynku - strona 1 Firma i jej strategie na rynku - strona 2 Firma i jej strategie na rynku - strona 3

Fragment notatki:


Marketing  – sztuka oferowania odpowiedniego produktu po odpowiedniej cenie w  odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie odpowiedniemu klientowi w celu zysku.  Dlaczego jest ważny?   Zwiększające się otwarcie rynków i gospodarki światowej   Rosnąca konkurencja między podmiotami, nawet znacznie od siebie oddalonymi  geograficznie   Redukcja stawek celnych   Rewolucja w technologiach informacyjnych   Wzrost znaczenia korporacji transnarodowych  Trudności marketingu międzynarodowego – rosnąca złożoność:   Różnice między klientami z różnych krajów maja większe znaczenie niż  zróżnicowanie klientów w ramach jednego kraju,   Typowe sposoby działania stosowane w jednym kraju, najczęściej nie sprawdzają się  w innym,   Przewagi konkurencyjne uzyskane w jednym kraju mogą być trudne do wprowadzenia  w drugim,   Wciąż duże w wielu krajach znaczenie regulacji i przepisów lokalnych,   Z uwagi na swoją złożoność marketing międzynarodowy wymaga dużych  umiejętności i zasobów organizacyjnych,   Marketing międzynarodowy musi odzwierciedlać międzynarodową konkurencyjność.  Orientacje marketingowe przedsiębiorstwa na rynku:   Koncepcja produkcji (produkcja masowa po niskiej cenie),   Koncepcja produktu(wysoka jakość i wielość cech użytkowych produktu),   Koncepcja sprzedaży (agresywne działania promocyjne i reklamowe)   Koncepcja marketingowa (potrzeby i wymagania klienta, dążenie do zaspokojenia ich  lepiej niż konkurencja)   Koncepcja marketingu społecznego (długookresowy interes klienta i całego  społeczeństwa)  Przedmiot marketingu międzynarodowego:   Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań nabywców,   Rozpoznanie zagranicznego otoczenia,   Ukształtowanie i rozwój produktu,   Koncepcja opakowania,   Ustalanie ceny,   Wybór kanałów dystrybucji,   Wybór sposobów komunikowania się,  Podstawowe decyzje przedsiębiorstwa:   Czy wchodzić na obce rynki   Na które rynki wejść   Jakie wybrać strategie wejścia   Plan marketingowy   Marketing MIX  Przyczyny wejścia firm na rynek obcy:   PUSH – „wypchnięcie” z rynku krajowego (metoda reaktywna)   PULL – większe szanse za granicą (metoda aktywna)  Szanse  Cykl życia produktu na rynku krajowym  Konkurencja  Redukcja i dywersyfikacja ryzyka  Ekonomia skali (ważne dla PULL)  Zyski (PUSH i PULL)  Kryteria podziału strategii wejścia na rynki zagraniczne:   Formy działalności   Stopień koncentracji i rozproszenia geograficznego   Strategie w układzie rynek – produkt ( co chcemy oferować)   Rodzaj przewagi konkurencyjnej   Sposób działania w stosunku do przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku  Strategie ze względu na formy działalności:   Eksport pośredni   Eksport bezpośredni   Sprzedaż licencji 

(…)

… na rynku przez dłuższy czas
III strategia („co oferować”) strategia w układzie produkt – rynek
RYNKI
Dotychczasowe nowe
Stare
Produkty
Nowe
Najczęściej Najrzadziej
Strategia I Strategia L Strategia Z
AAAB
CCDCD
Strategia penetracji rynku
(A)
Strategia rozwoju rynku
(B)
Strategia rozwoju produktu
(C)
Strategia innowacji (D)
4. Rodzaje przewagi konkurencyjnej
Źródła przewagi nad konkurencją:
a) Strategia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz