Marketing międzynarodowy - Orientacje marketingowe przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2205
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing międzynarodowy - Orientacje marketingowe przedsiębiorstwa - strona 1 Marketing międzynarodowy - Orientacje marketingowe przedsiębiorstwa - strona 2 Marketing międzynarodowy - Orientacje marketingowe przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk Literatura: 1."Marketing międzynarodowy: zarys tematyki" -Jan Wiktor, Renata Oczkowska, Agnieszka Żbikowska. 2."Marketing międzynarodowy" -Elżbieta Duliniec (SGH). 3."Marketing na rynku międzynarodowym" -Wojciech Grzegorczyk. 4."Marketing międzynarodowy" -Aleksandra Grzesiuk. 1.Czym jest marketing? Jest to sztuka oferowania odpowiedniego produktu odpowiedniemu klientowi w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, po odpowiedniej cenie, tak aby uzyskać z tej działalności zysk. Wobec tego marketing międzynarodowy, według powyższej definicji odbywa się na rynku międzynarodowym. 2.Dlaczego marketing międzynarodowy jest dziś tak ważny? a. Zwiększające się otwarcie rynków i gospodarki światowej, b. Rosnąca konkurencja między podmiotami, nawet znacznie od siebie oddalonymi geograficznie, c. Redukcja stawek celnych, d. Rewolucja w technologiach informacyjnych. 3.Orientacje marketingowe przedsiębiorstwa na rynku: Jest to pewne narzędzie zarządzania. Nie posiada de facto teorii. a. Koncepcja produkcji -produkcja masowa po niskiej cenie, efekt skali, to co zostało wyprodukowane miało być sprzedane. Wspierano zbyt. Wszystkie działania skierowane na sprzedaż produktu, b. Koncepcja produktu -wysoka jakość i wielość cech użytkowych produktu, marketing jako narzędzie różnicowania oferty na rynku, analizowano elementy produktu mające znaczenie z perspektywy klienta. Producenci zaczęli ze sobą konkurować w tym samym segmencie. c. Koncepcja sprzedaży -agresywne działania promocyjne i reklamowe, aktywne wsparcie sprzedaży (reklama, działania promocyjne), komunikowanie o cechach użytkowych produktu. d. Koncepcja marketingowa - potrzeby i wymagania klienta, dążenie do zaspokajania ich lepiej niż konkurencja. Dostosowanie produkcji do upodobań i gustów klienta, zaoferowanie lepszego produktu niż konkurencja. e. Koncepcja marketingu społecznego -długookresowy interes klienta i całego społeczeństwa. Klient musi się stad naszym lojalnym klientem (musi się stad stałym klientem), klient jako ambasador marki. Drugim elementem jest wytworzenie wizerunku firmy która jest przyjazna społeczeństwu i otoczeniu (CSR). 4.Przedmiot marketingu międzynarodowego: -Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań nabywców -trzeba znad potrzeby i oczekiwania klientów na danym rynku. - Rozpoznanie zagranicznego otoczenia -zarówno ekonomicznego (siła nabywcza), jak również prawnych i religijnych uwarunkowaniach. Polega również na opracowaniu sposobu komunikowania się z danym rynkiem. - Rozwój i ukształtowanie produktu -na różnych rynkach oferujemy różne produkty, sprzedaż jest różna.

(…)

… uwarunkowaniach. Polega również na opracowaniu sposobu komunikowania się z danym rynkiem.
-Rozwój i ukształtowanie produktu -na różnych rynkach oferujemy różne produkty, sprzedaż jest różna.
-Czynniki demograficzne, różnice kulturowe.
-Koncepcja opakowania -różne wzorce (przykład proszku do prania, butelki wina).
-Ustalanie ceny:
-Przyjęcie tej samej ceny na wszystkich rynkach,
○Dostosowanie ceny danego wyrobu…
…,
▫Możliwośd sprzedaży standardowego produktu na wielu rynkach,
▫Niewielkie bariery wejścia na rynek zagraniczny,
▫Silna konkurencja, zagrożenie szybkiej imitacji.
Strategie w układzie produkt-rynek:
Produkty
Dotychczasowe
Nowe
Stare
Strategia Penetracji rynku (A)
Strategia rozwoju rynku (B)
Nowe
Strategia rozwoju produktu (C)
Strategiainnowacji (D)
Strategia A -oferowanie produktu nowej grupie odbiorców, oferowanie tego samego produktu poprzez intensyfikację jego sprzedaży.
Strategia B -strategia rozwoju rynku, dotychczasowy produkt oferujemy na nowym rynku.
Strategia C -po wyczerpaniu wszelkich możliwości, wprowadzamy udoskonalony produkt, który w lepszy sposób zaspokoi naszych klientów.
Strategia D -wejście na nowy rynek, z zupełnie nowym produktem. Strategia I -przejście z strategii A do strategii C…
…,
-Kultura odnosi się do grupy. Poziomy Kultury:
Funkcjonujący niezależnie od granic paostwowych: młodzieżowa, Yuppies, międzynarodowa kultura biznesu.
-Kultura narodowa funkcjonująca w ramach lub niezależnie od granic paostwowych: Kurdowie, Baskowie.
-Subkultury -mają swój system pojęd, znaczeo, wspólne wartości.
-Kultura organizacji/korporacji -korporacje transnarodowe mają jednakowy kod zachowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz