Cena i promocja czynnik ustalania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cena i promocja czynnik ustalania - strona 1 Cena i promocja czynnik ustalania - strona 2 Cena i promocja czynnik ustalania - strona 3

Fragment notatki:


Czynniki ustalania ceny w marketingu międzynarodowym  Wewnętrzne   Cele strategiczne firmy   Zakres umiędzynarodowienia firmy   Stopień centralizacji zarządzania marketingiem   Horyzont działania na rynku międzynarodowym   Charakter produktu   Międzynarodowy cykl życia produktu  Zewnętrzne   Ogólna sytuacja ekonomiczna danego kraju   Kursy walut, stopy procentowe, poziom inflacji   Regulacje prawno – administracyjne   Wielkość i elastyczność popytu   Presja konkurencyjna   Szary import – do danego kraju sprowadzane są produkty po niższej cenie poza  oficjalnym obiegiem  Bieguny praktycznego wariantu polityki cenowej    Globalna (standardowa)  polityka cenowa, ujednolicona dla wszystkich rynków działania    Odrębne, policentryczne  ustalenia cen dla poszczególnych rynków  Zalety i wady strategii wg R. Oczkowskiej  STRATEGIA ZALETY WADY  Standaryzacja cen   Przejrzystość w  wymiarze  międzynarodowym   Eliminacja szarego  importu   Brak elastyczności w  reagowaniu na  warunki gospodarcze  i popytowe  Adaptacja cen   Możliwość  reagowania na  sytuację rynkową   Umożliwia tzw. szary  import  Cena rodzaj produktu   Ceny artykułów zaawansowanych technologicznie, zaspokajających uniwersalne potrzeby  nabywców (komputery, maszyny budowlane) są w skali międzynarodowej raczej  ujednolicone   Ceny artykułów konsumpcyjnych, zwłaszcza domowego użytku oraz takich, na które  popyt jest silnie uwarunkowany kulturowo, podlegają na ogół adaptacji  Orientacja polityk cenowych  a.  Zorientowana na popyt : bada się popyt zgłaszany przez konsumentów (cenową  elastyczność popytu), ustalana w wysokości, która pozwoli ten popyt zaspokoić  b. Zorientowana na koszty : dochody ze sprzedaży moją pokryć koszty i zapewnić  zyski (cena = Σ kosztów i zysku)    c. Uwarunkowana na konkurencję : w zależności od cen konkurentów, sytuacji w  sektorze, polityki państwa  Rodzaje polityk cenowych  a. Niskich cen (dyskontowa)  - celowe utrzymywanie niskich cen w celu dotarcia do jak  najszerszego grona klientów, produkt zredukowany do rzeczywistego  b. Wysokich cen (cen prestiżowych) –  celowe utrzymywanie wysokich cen; oparcie  działalności na rozbudowanej sieci sprzedaży, ochronie patentowej; kontroli kanałów  dystrybucji  c.  Przenikania –  wejście z produktem na rynek o niskiej, potem jej podniesienie;  stymulowany intensywną promocją rosnący popyt pozwala stopniowo podnosić cenę  d.  Zgarnianie i wprowadzanie na rynek produktów nowych  (unowocześnionych z  nastawieniem na tzw. liderów opinii; stają się oni wzorem dla innych nabywców,  którzy powiększając rynek zbytu pozwalają na stopniowe obniżanie ceny – często 

(…)

… informacji
2. Sprzedaż bezpośrednia (prezentacja oferty, spotkanie handlowe, targi) – sprzedaż osobista –
osobowa forma promocji związana z procesami komunikowania się sprzedawców z
potencjalnymi nabywcami
3. Promocja sprzedaży (próbki, kupony, konkursy, programy lojalnościowe) – to zespół
instrumentów związany z krótkookresowym oddziaływaniem wspierającym sprzedaż
określonego produktu lub usługi
4. Public…
… promocji)
Instrumenty promocji:
1. Reklama (forma bezosobowa i płatna) – płatna forma bezosobowej prezentacji oferty
sprzedaży produktu lub usługi dokonywana przez zidentyfikowanego nadawcę informacji
2. Sprzedaż bezpośrednia (prezentacja oferty, spotkanie handlowe, targi) – sprzedaż osobista –
osobowa forma promocji związana z procesami komunikowania się sprzedawców z
potencjalnymi nabywcami
3. Promocja sprzedaży (próbki, kupony, konkursy, programy lojalnościowe) – to zespół
instrumentów związany z krótkookresowym oddziaływaniem wspierającym sprzedaż
określonego produktu lub usługi
4. Public relations (działania służące budowaniu pozytywnego wizerunku firmy) – nieodpłatna
forma bezosobowej prezentacji produktu lub usługi służąca kształtowaniu dobrych relacji
przedsiębiorstwa z otoczeniem
5. Internet…
… integralną część akcji (produkt jest głównym rekwizytem filmu, odgrywając
rolę równorzędną głównemu aktowi)
Kryterium dotyczące podziału na lokowanie konkretnej marki, produktu, firmy lub kategorii
produktów
Brand placement (ukazywanie marki)
Corporate placement (eksponowanie budynku firmy z wyraźnie zaznaczonym logo)
Generic placement (promowanie kategorii produktu bez wskazywania na markę np. mleko…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz