Globalna analiza strategiczna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Globalna analiza strategiczna - omówienie - strona 1 Globalna analiza strategiczna - omówienie - strona 2 Globalna analiza strategiczna - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

GLOBALNA ANALIZA STRATEGICZNA
Diagnozowanie syt. strategicznej organizacji:
od wewn.:
1. wg diagnostyki zasobów organizacji
2. wg diagn. obszarów funkcjonalnych org.
Organ. jako drzewo kompetencji:
Marketing /sprzedaż  Produkcja  B+R
Produkty / rynki
 Produkcja  B+R
Technologie ogólne
Marketing / sprzedaż
od zewn. - 3 typy otoczenia:
1. zadaniowe (specyficzne dla firmy: siły i słabości);
2. konkurencyjne - 5 sił Portera.
3. W sektorze analizujemy grupę sektorową (ci którzy mają tę samą strategię).
Klasyfikacja czyn. wpływających na pozycję strategiczną organizacji w analizie SWOT
wewn.
szanse
zagrożenia
zewn.
mocne strony
słabe strony
pozytywne
negatywne
SWOT -analiza od firmy do otocz.,
TOWS od otoczenia do firmy.
Są to podejścia komplementarne, nie konkurencyjne.
TOWS: na ile czynniki zewn. pozwalają wzmacniać siły lub oddziałują na słabości
organizacji. Pytania: czy okazje w otocz. wzmacniają nasze siły, przy użyciu jakich szans
można eliminować słabe strony org., na ile, które zagr. osłabiają mocne strony, czy zagr.
potęgują słabe strony
SWOT: przy użyciu jakich mocnych stron można skorzystać z szans / dać opór zagrożeniom,
które ze słabości można wyeliminować korzystając z szans / spotęgować działaniem zagrożeń
max max I
max min II
min max III
min min IV
Trzeba określić które kombinacje wyników są najmocniejsze i odpowiedzieć jak przy użyciu
siły wykorzystać łańcuch szans. Jaki problem strategiczny stoi za tymi kombinacjami, jakie
jest jego rozwiązanie W danym polu może być szereg opcji strategicznych, z kt. trzeba coś
wybrać.
Strategia - najpierw opcje str. z części, potem wymieszanie strategiistr. mieszana
(ogólna). Przy dużej liczbie czyn. można je podzielić na pierwszorzędne i drugorz., pod
uwagę bierzemy tylko pierwszorz.
Proces formułowania strategii org. za pomocą anal. SWOT
Krok 1. Określenie profilu organizacji
Krok 4. Określenie słabych i mocnych stron org.
Czynniki zewn.
Krok 5 Sformułow. wariantów
Lista mocnych
Lista słabych
strat.
Czynniki wewn.
stron organizacji
stron org.(W)
Krok 6. Str. taktyki działania
(S)
Krok 7. Plan strategiczny
Krok 2.
Lista szans w otocz.(O) SO str. maxi- maxi
WO str. mini- maxi
Identyfikacja i
ocena otoczenia P
Krok 3. Prognozy Lista zagrożeń w otocz. ST str. maxi- mini
WT str mini mini
(T)
Dynamiczna analiza SWOT
Możliwe strategie czyste
Scenariusze
Sposobności
Zagrożenia
Siły
Strat. agresywna
Str. konserwat.
Słabości
Str. konkurencyjna
Str. defensywna
Potencj.
otocz.
organizacji
Strategia konserwatywna- zachowawcza -trzymaj się swoich sił; konkurencyjna - masz
konkurować, usuwać słabości. Pojedyncza strategia, opcja - 1 zdanie jak firma ma się
zachować, musi odpowiadać danej kombinacji czy - jak - odpowiedź
Wzór oceny
wariantów strategii firmy
Możliwości rozwojowe Ocena
Warianty strategii
Str.A
Str.B
Str.C
ocena atrakcyjność
Czynniki
............
Łączna atrakcyjność
MIKROFORMUŁOWANIE STRATEGII (systemy portfelowej analizy strategicznej)
4 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz