Macierze nastawienia konkurencyjnego - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Macierze nastawienia konkurencyjnego - omówienie - strona 1 Macierze nastawienia konkurencyjnego - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

MACIERZE NASTAWIENIA KONKURENCYJNEGO
Macierz BCG pomijała następujące kwestie :
1. Przeds. dysponuje różnymi rodzajami przewagi konk., które ukrywa wewn. swojej org.
Należy je w sposób pragmatyczny zinwentaryzować w postaci silnych i słabych stron przeds.
2. Także otoczenie nie może się sprowadzać wyłącznie do pojęcia „rynku” konkur.
Otoczenie to złożone jest z zagrożeń i szans, które sprawiają, iż jest ono bardziej lub mniej
atrakcyjne.
Analiza Mac Kinseya :
Schemat analizy firmy doradczej Mac Kinseya uwzględnia dwie zmienne : „znaczenie
działalności” i „pozycję konk.”. Przeds. będzie uprzywilejowywać te rodzaje działalności,
które nadają mu duże znaczenie i które zajmują silną pozycję w danym „sektorze”.
Faktycznie chodzi więc o analizę atutów ( atrakcyjność).
Atrakcyjność przemysłu (sektora)
Wysoka
(Atut)
Duża
Średnia
Średnia
Niska
Inwestowanie i
Rozwój,
Selektywność
rozwój
Siła przeds.
selektywność
Rozwój,
Selektywność
selektywność
Zbieranie plonów
/ porzucanie
działalności
Mała
Selektywność
Zbieranie plonów Zbieranie plonów
/ porzucanie
/ porzucanie
działalności
działalności
Każde przeds. powinno opracować wskaźniki odpowiednio do istoty i charakteru działalności
oraz kontrolować wskaźniki strategiczne.
Schemat analizy firmy Arthura D. Litta (ADL)
Bierze pod uwagę stosunek fazy cyklu życia danej działalności i pozycji konk. Faktycznie
chodzi tylko o wyjaśnienie podejścia zaadoptowanego przez BCG, które powinno
doprowadzić przeds. do zastanowienia się nad jego przewagami i pozycjami
konkurencyjnymi.
W latach 80-tych zainteresowanie tymi metodami zanikło, ponieważ wywoływały one
ogromny wstrząs u praktyków i studentów. Podstawowa przyczyna tkwiła w prostocie tych
schematów, podczas gdy ich zastosowanie opiera się na hipotezach na tyle złożonych, co i
dających się zaprzeczyć. Stawiano im następujące zarzuty :
1. Schematy nie zajmują się
problemami związanymi z rynkiem, dominują w nich problemy związane technolog. i
strategiami technolog.
2. Podobnie jak w modelu SWOT, atuty są rozpatrywane niezależnie
od atrakcyjności (rynek wydaje się zmieniać niezależnie od strategii firm, pobudzany jedynie
przez potrzeby użytkowników produktu).
BCG1
BCG2
Mac Kinsey
A.D.Litta
ADL
Atuty
Prostota
Większy realizm
Wady
Uproszczenia
Złożoność
Cele
Zwrot nakładów inwest. (rentowność)
Organizacja
Nieobecna
Wzięto pod
Mało widoczna
uwagę
Otoczenie
Nie brane pod
Wzięte pod uwagę (usytuowanie, atrakcyjność)
uwagę
Rodzaj działaln.
Wielkość
Działania zróżnicowane
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz