Wizje rozwoju organizacji - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wizje rozwoju organizacji  - omówienie - strona 1 Wizje rozwoju organizacji  - omówienie - strona 2 Wizje rozwoju organizacji  - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

WIZJE ROZWOJU ORGANIZACJI
Trzeba wrócić do wymiaru tożsamości firmy ogniskującej się wokół liderów, kompetencji i
działalności.
Tworząc wizję wychodzimy od tożsamości : czym jest organizacja? Do czego zmierza? Pięć
podst. elem. :
1. Tożsamość – Czym jest org.?
2. Wizja – Dokąd zmierzamy?
3. Misja – opis wizji.
4. Cel strateg.
5. Cel operacyjny.
Wizję tworzy się po to by sformułować cele. To co chcemy osiągnąć. Misja to ten najbardziej
podst. cel organizacji. Gdy mówimy o celach strateg. – to na co stawiamy priorytet co chcemy
finalnie osiągnąć. Cele organizacyjne są etapami dochodzenia do celów strateg.
Czym jest wizja rozwoju organizacji ?
1. Wizję org. powinni mieć jej liderzy.
2. Wizja stanowi o sile przywódcy, który ją posiada.
3. Wizja jest wspólną własnością organizacji.
4. Wizja jest „duszą” org.
5. Wizja org. żyje i rozwija się wraz z otoczeniem.
6. Wizja jest źródłem motywacji dla każdego pracownika.
Wizja musi być aktualizowana.
Składniki wizji rozwoju org.:
1. Pożądane zmiany (kierunek zmian) i przyszła faza cyklu życia org.
2. Pożądany układ powiązań z otoczeniem (główni partnerzy i konkurenci).
3. Przyszła pozycja w otocz. rynk. i konkur.
4. Przyszły, pożądany wizerunek org. w otoczeniu – kreowanie nowego wizerunku.
Wizja powinna być całościowa, spójna, zintegrowana!!!
O wizji trzeba mówić w czasie teraźniejszym.
Jaka jest nasza
Strategia
Jaką przyszłą pozy-
obecna pozycja
cję chcemy zająć.
Opis wizji przekładamy na jedno zdanie. Jest to misja. Czym jest misja ? – Tym do czego
org. została powołana.
MISJA org. Główne pytania :
1. Kto jest naszym głównym klientem?
2. Jaką działalność zamierzamy prowadzić?
3. Na jakich głównych kompetencjach opieramy naszą działalność?
4. Na jakim rynku działamy przede wszystkim?
MISJA TO :
1. Jednozdaniowy opis wizji rozwoju org.
2. Podstawowy, niepowtarzalny cel, który odróżnia ją od innych organizacji tego typu.
Inna wersja misji : (trudniejsza)
Misja organizacji :
1. Docelowi klienci i rynki.
2. Obszar geogr.
3. Główne technolog., wzrost i zyskowność (konkurencyjność).
4. Filozofia org.
5. Własne koncepcja org.
6. Pożądany wizerunek publiczny.
Funkcje misji organizacji :
1. Ukierunkowuje rozwój.
2. Służy do komunikacji zewn. i wewn.
3. Motywuje do działania.
Kryteria oceny misji :
1. Max korzyści dla klienta.
2. Max wykorzystanie mocnych stron org.
3. Max wykorzystanie słabości konkurencji.
CELE ORGANIZACJI (spełniają 4 ważne funkcje) :
1. Nadają jednolity kierunek działania ludziom zatrudnionym w org.
2. Skuteczne wytyczenie celów sprzyja dobremu planowaniu, a pomyślne wdrożenie planów
ułatwia ustalenie celów w przyszłości.
3. Są źródłem motywacji dla pracowników org.
4. Dają skuteczny mechanizm oceny i kontroli (przyszłe wyniki można ocenić na podstawie
st. realizacji wytyczonych celów).
CELE STRATEGICZNE (co, ile, do kiedy chcemy osiągnąć?).
1. Cele ustalane na najwyższym szczeblu i dla najwyższego kierownictwa org.
2. Koncentrują się na problemach strateg. org.(co finalnie chcemy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz