Wody powierzchowne antropogeniczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wody powierzchowne antropogeniczne - omówienie - strona 1 Wody powierzchowne antropogeniczne - omówienie - strona 2 Wody powierzchowne antropogeniczne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

WODY POWIERZCHNIOWE ANTROPOGENICZNE:
1. Płynące:
Do wód sztucznych płynących, obok zbiorników zaporowych należą kanały, budowane w celu transportu wodnego między zbiornikami wodnymi, w tym pokonywanie różnicy poziomów wody
2. Stojące:
- żwirownia - miejsca odkrywkowego wydobywania żwiru
- glinianka - powstałe po eksploatacji gliny
Są też zbiorniki tworzone do określonych celów, np. stawy.
Mimo tego, że sztuczne ekosystemy stworzono na potrzeby człowieka, stanowią one ostoję wielu rzadkich roślin i zwierząt. Stawy rybne pełnia rolę gospodarczą do produkcji ryb, są zagospodarowane cały czas i okresowo nawadniane. Ogromną rolę w aglomeracjach miejskich odgrywają stawy parkowe, oczka wodne i fontanny.
Eutrofizacja wód - to użyźnianie wód, przede wszystkim w związki fosforu i azotu (tzw. biogeny), powodujące wzrost produkcji biologicznej. Jest ona naturalnym, długotrwałym procesem, któremu podlegają jeziora harmoniczne przechodzące od skrajnego ubóstwa troficznego (oligotrofie) poprzez mezotrofię eutrofię i politrofię do całkowitego zlądowienia.
Użytkowanie naturalne - zachodzi przez spływ ze zlewni związków mineralnych i materii organicznej, rozkładanej następnie przez mikroorganizmy w zbiorniku. Jest to proces bardzo powolny, przejście zbiornika ze stanu oligotrofie do eutrofii trwa setki lub tysiące lat.
Eutrofizacja antropogeniczna - zachodzi głównie przez spływ ścieków i nawozów mineralnych. Proces ten zachodzi bardzo szybko. Niewielki zbiornik może się zeutrofizowac nawet w ciągu kilku, kilkunastu lat.
Większość biogenów dostaje się do wód wraz ze ściekami organicznymi.
Źródła pierwiastków biogennych do jezior:
spływ powierzchniowy
dopływy rzeczne
fragmenty roślinności lądowej
opady atmosferyczne
produkty erozji lądowej
ścieki komunalne
ścieki przemysłowe
dopływy podziemne
Źródła biogenów:
obszarowe - związane są ze spływem powierzchniowym, np. z pól uprawnych; składniki gleby są wymywane przez wody deszczowe
punktowe - związane ze spływem z instalacji, np. z oczyszczalni ścieków, fabryk; i są one bardzo niepożądane;
rozproszone - cieki z terenów nieskanalizowanych; zaliczyć można tu: ścieki nie występujące w systemie kanalizacji; rozdeszczowienie ścieków na polach, nieszczelne szamba. Są trudne do oszacowania i likwidacji.
liniowe - spłukiwane z dróg; wbrew pozorom są to znaczne ilości azotu i fosforu; by je obliczyć stosuje się odpowiednie współczynnik spływu powierzchniowego azotu i fosforu.
Skutki eutrofizacji:
zachwianie równowagi ekologicznej, bujnego wzrostu fitoplanktonu, zbyt intensywnej aktywności drobnoustrojów zużywających duże ilości tlenu; skutkiem tego jest deficyt tlenowy i zahamowanie rozkładu tlenowego materii organicznej


(…)

…, erozji i utleniania bogatych złóż organicznych
źródła antropogeniczne
- kwas węglowy powstaje w naturalny sposób z połączenia wody i CO2 - narażone są ślimaki i małże
- mogą również cierpieć ryby
- pH niższe od 4,5 żadne ryby nie mogą żyć
Globalne ocieplenie - efekt cieplarniany
Ocieplenie klimatu w biocenozach wodnych może spowodować:
rozszerzenie zasięgu geograficznego wielu gatunków
wzrost tempa metabolizmu mikroorganizmów
zmiany szaty roślinnej w strefie przybrzeżnej tworzenie nowych zespołów wodnych

… następuje uwalnianie znacznych ładunków fosforu, co jeszcze bardziej wzmaga proces eutrofizacji.
Jak zwolnic tempo eutrofizacji:
Poprzez odpowiednie zaplanowanie sposobu użytkowania zlewni bezpośredniej:
1.zwiększenie powierzchni łąk i pastwisk
2. wytyczenie wyraźnych granic między lasami, gruntami ornymi i użytkami ekologicznymi
3. pozostawienie powierzchni z roślinnością naturalna
4. wykorzystanie…
… odpowiednie zaplanowanie sposobu użytkowania zlewni bezpośredniej
zwiększenie powierzchni łąk i pastwisk
wytyczenie wyraźnych granic między lasami, gruntami ornymi i użytkami zielonymi
pozostawienie powierzchni z roślinnością naturalną
wykorzystanie naturalnych barier dla biogenów w zlewni
oszczędzanie wody
tworzenie małych zbiorników śródpolnych
odcięcie i zebranie w jeden kolektor spływów powierzchniowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz