obieg związków w przyrodzie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
obieg związków w przyrodzie - omówienie - strona 1 obieg związków w przyrodzie - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

OBIEG WĘGLA
bardzo łatwo rozpuszcza się w wodzie
występuje w postaci węgla nieorganicznego (DIC), rozpuszczalnego węgla organicznego (DOC), cząsteczkowego węgla organicznego (POC)
Pula DIC:
składa się z CO2, HC3-, CO3 źródło DIC: rozpuszczalny w wodzie dwutlenek węgla, pochodzący z atmosfery oraz respiracja organizmów
straty z puli DIC: uwalnianie do atmosfery, wytrącanie z węglanem wapnia, wbudowywanie w biomasę organizmów podczas fotosyntezy i chemosyntezy.
Pula DOC:
składa się z: opornych wielocząsteczkowych związków i niewielkiej frakcji związków łatwodostępnych biotycznie
źródło DOC: allochtoniczne, sekrecja i ekstrakcja organizmów wszystkich poziomów troficznych oraz autoliza detrytusu (po obumarciu rozpuszczalnych dużych cząsteczek wymiana na mniejsze dzięki działaniu enzymów)
straty z puli DOC: pobieranie przez organizmy heterotroficzne
Pula POC:
składa się z: węgla związanego w biomasie organizmów i detrytusie
źródło POC: produkcja pierwotna
straty z puli POC: przemiana w DIC w wyniku respiracji i w DOC w wyniku ekstrakcji, rekrecji i autolizy.
Ilościowo dominuje w wodach rozpuszczalny w nich azot atmosferyczny, wiązanie go wymaga obecności enzymu nitrogenazę. Wiązanie azotu jest więc dostępne tylko niektórym sinicom (posiadającym heterocysty). Pozostałe organizmy autotroficzne korzystają z innych źródeł azotu nieorganicznego: azotanów, azotynów i amoniaku.
Obieg mały - następuje w natlenionej, powierzchniowej warstwie wody (najczęściej epilimnionu)
Obieg duży:
z rozkładu materii organicznej zawierającej azot jest uwalniany tylko amoniak (amonifikacja)
związki planktonowe wydają azot w postaci jonów amonowych (regeneracja azotu)
przemiana azotanów i azotynów i jonów amonowych to szereg procesów mikrobiologicznych zależnych od obecności tlenu lub jego braku
nieorganiczne połączenia azotu są wykorzystywane przez fitoplankton, dlatego w strefie troficznej ich stężenia są bliskie zeru; głębiej stężenie azotanów gwałtownie wzrasta i spada dopiero w strefie beztlenowej (w wyniku anaerobowej aktywności organizmów)
rozpuszczanie azotu organicznego (DON) pochodzi z ekstrakcji przez organizmy i rozkładu detrytusu; pula DON składa się z połączeń aminowych, głównie polipeptydów
proste aminokwasy są szybko wykorzystywane przez mikroorganizmy, które mogą uwalniać egzoenzymy rozbijające łańcuchy peptydowe na mniejsze jednostki
Obieg fosforu:
występuje w postaci skał, nie ma go w atmosferze
bardzo ważny związek budujący biomasę
odkładany do osadów


(…)

… związek budujący biomasę
odkładany do osadów
bardzo wolno się rozpuszcza
w ekosystemach wodnych występuje niemal w jednej formie jako reszta kwasu fosforowego, ortofosforan, w związkach organicznych fosfor występuje również w postaci reszt fosforanowych
to co badamy metodą kwasu molibdenowego to tzw. rozpuszczony reaktywny fosfor, chociaż opisuje się tę frakcję jako ortofosforany, może on zawiera wiele innych labilnych połączeń fosforu
Zgodnie z prawem „minimum” Lebiego o tempie krążenia fosforu w jego cyklu wewnętrznym decyduje proces przebiegający najwolniej - ekskrecja fosforu przez zooplankton:
im szybciej krąży jednostka fosforu w cyklu, tym większa jej część powraca do obiegu, a mniejsza jest z niego wytrącana
im większy jest udział w procesie regeneracji fosforu zwierząt roślinożernych, a mniejszy detrytusożerców i drapieżników, tym większe tempo sedymentacji
tempo ekstrakcji fosforu jest zależne od ciężaru osobniczego zwierząt, ma ogromne znaczenie, bowiem decyduje o roli poszczególnych grup organizmów w obiegu fosforu
wszystkie grupy taksonomiczne zooplanktonu odgrywają istotną rolę w regeneracji fosforu
mineralizacja fosforu przez zooplankton stanowi główny mechanizm regeneracji tych pierwiastków…

źródłem rozpuszczonego krzemu jest wietrzenie skał i minerałów
pęcherzyki okrzemek rozpuszczają się bardzo wolno, nie ulegają rozpuszczeniu w trakcie przechodzenia przez przewody pokarmowe

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz