Sukcesja sezonowa planktonu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Sukcesja sezonowa planktonu - strona 1  Sukcesja sezonowa planktonu - strona 2  Sukcesja sezonowa planktonu - strona 3

Fragment notatki:


Sukcesja sezonowa planktonu - wkraczają kolejne gatunki tworzą nowe zbiorowiska - sukcesja autogeniczna  czynnikami prowadzącymi do sukcesji są czynniki wewnętrzne; same  organizmy wkraczają i przekształcają siedlisko umożliwiając następowanie innych gatunków - sukcesja allogeniczna  – czynnikami prowadzącymi do sukcesji są czynniki zewnętrzne np. zmiany  klimatyczne, działalność człowieka(zakłóca sukcesję autogeniczną) - sukcesja wieloletnia zarastanie wydm; jeziora lądowieją (sukcesja jest naturalna) tworzą się osady denne Stadium klimaksu: - zmieniają 1 strefa klimatyczna = 1 stadium klimaksu; dla naszej strefy to las mieszany Teoria półklimaksu  czynniki zewnętrzne zakłócają sukcesję autogeniczną pożar powoduje cofnięcie się sukcesji.  Rekolonizacja.Przesunięcie allogeniczne taka sukcjesja w jeziorze na wiosnę Sukcesja sezonowa planktonu - w jeziorze sukcesja zachodzi b. szybko; wiele zbiorowisk po sobie - 1 sezon wegetacyjny kilkadziesiąt zbiorowisk małe organizmy o krótkim czasie generacji Czynniki fizyczne wpływające:  w zimie – największe znacznie 1 – nasłonecznienie - wiąże się ze stratyfikacją - wzrost temp. I mieszanie się wód - gdy stratyfikacja założona fitoplankton zostaje w epilimnionie i ma  dostęp do światła 2 – Drapieżnictwo  – presja roślinożerców lub wpływ na fitoplankton limitacja pokarmowa  zwiększona; od  dołu 3 – konkurencja - jeśli duża presja ryb to będzie zostawał fitoplankton a eliminowany będzie duży zooplankton - dominują małe gatunki. Małe wioślarki eliminują najpierw łatwo zjadany fitoplankton, który nie tworzy  nici. - Duża konkurencja o światło dominują sinice z wakuolami; rozłożone struktury wolniej opadają w toni  wody; dłużej przebywają przy powierzchni - Pierwiastki biogenne- limitacja pokarmowa - Sinice wygrywają konkurencję o azot czynnik ostatni sinice ostatnie na placu boju - Efektywnie uciekaja przed drapieżnikami migracje - Długie nici sinic Przebieg sukcesji: 1 – akumulacja biomasy - zasoby dostępne, brak konkurencji; wzrost liczebności 2- spadek relatywnego tempa metabolizmu - osiąganie pojemności środowiska - większa respiracja - mniej aktywnej fotosyntetycznie biomasy - mniej biomasy 3- zaostrzenie limitacji pokarmowej - kolejność znikania pierwiastków :   P  , Si (okrzemki)   N 4 – zamknięcie obiegu pierwiastków - biogeny mogą być znowu uwolnione; część tej puli biogenów  w epilimnionie - warstwa materii opada w okolicy termokliny część biogenów wraca a reszta opada na dno; akumulowanie  w osadach nie wróci w tym sezonie

(…)

… i
nieliczne życie
WIOSNA
- ogrzanie powierzchniowych warstw wody, woda się miesza; do póki nie zawiąże się stratyfikacjazacznie
się mieszać epilimnion glony krążą w strefie eufotycznej; zacznie wzrastać biomasa glonów; najpierw
małe organizmy pojawiaja się okrzemki i kryptofity; zooplankton wychodzi z form przetrwalnych; wzrost
liczebności populacji gatunków drobnych; później pojawią się gatunki duże…
… wysokim poziomem jadalnych glonów.
3 – Najpierw wzrasta liczebność populacji zooplanktonu z gatunków o krótkim czasie generacji, potem rośnie
liczebność populacji o wolniejszym wzroście
4 – Liczebność populacji roślinożerców zwiększa się wykładniczo aż do punktu, w którym ich zagęszczenie
osiąga poziom, przy którym całkowite tempo filtracji zooplanktonu przekracza tempo produkcji fitoplanktonu.
5…
… fitoplanktonu. Wzrasta liczba gatunków fitoplanktonu i następuje dywersyfikacja funkcjonalna na małe
gatunki ‘podszytu’ – dostępne jako pokarm dla filtratorów, oraz duże gatunki ‘ kron’ – dostępne tylko
wyspecjalizowanym konsumentom.
9 – Zaczynają dominować jadalne Cryptophyceae i niejadalne kolonialne zielenice. Wyczerpana zostaje pula
rozpuszczonego fosforu do praktycznie niewykrywalnego poziomu
10…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz