Obserwacje stanów wodnych oraz równanie bilansu wodnego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obserwacje stanów wodnych oraz równanie bilansu wodnego- opracowanie - strona 1 Obserwacje stanów wodnych oraz równanie bilansu wodnego- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

OBSERWACJE STANÓW WODNYCH,POMIAR PRZEPŁYWU(PREDKOŚCI)
Obserwacje stanów wody dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. O.Z.-prowadzone są codziennie rano o ustalonej godz. (w lecie o 6,w zimie o 7) przez obserwatorów.Na małych rzekach poniżej siłowniwodnych,śluz i innych budowli zakłócających przepływ, wodowskazy obserwowane są 3 razy na dobę. O.N.-prowadzi się w okresie wezbrań,od momentu gdy stan wody osiągnie i przekroczy wysokość stanu alarmowego do czasu obniżenia się go do tego stanu. Na rzekach nizinnych o łagodnych przyborach wody liczba obserwacji wynosi od 3 do 4 na dobę.Na rzekach górskich obserwację prowadzi się co 3 godz.a w okresie kulminacji wezbrań co godzinę lub częściej. Prędkość wody w korytach otwartych można mierzyć za pomocą: pływaków, młynków hydrometrycznych, dynamometrów. Istnieją trzy sposoby pomiaru wody:
1 bezpośredni punktowy-w poszczególnych punktach przekroju, 2 bezpośredni odcinkowy-na pewnym odcinku cieku, 3 pośredni- pomiar spadku zwierciadła wody na pewnym odcinku i obl.jej prędkości na podstawie wzorów. Najdokładniejszy jest pomiar punktowy bezpośredni. Zależnie od stopnia wymaganej dokładności stosuje się następujące pomiary bezpośrednie:
1. zupełne-w całym badanym przekroju,
2. skrócone- w niektórych punktach przekroju, 3.-powierzchniowe - na powierzchni lub tuż pod powierzchnią zwierciadła.
Równanie bilansu wodnego. Bilans wodny - zestawienie obiegu wody w przyrodzie na poszczególnych obszarach z podzieleniem na przychody i odpływy. Mierzy się go biorąc pod uwagę ilość opadów na dolnym terenie, odpływ powierzchniowy, podziemny z danego terenu, parowanie. Do obliczania bilansu wodnego stosuje się równanie bilansu wodnego Pencka-Oppokowa: P = H + E + ΔR P - opady H - odpływ (podziemny, powierzchniowy) E - parowanie ΔR - zmiana retencji (retencja powierzchniowa, podziemna) Równanie to wyznacza się dla okresowego obszaru (zalewu, dorzecza) dla roku hydrologicznego. * krótki okres czasu: P = Z + S + W + R S - straty W - odpływ R - pozostałość na końcu bilansowania * długi okres czasu: P = S + W ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz