Bilans wodny - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

SKLADNIKI BILANSU WODNEGO WG KAMIENSKIEGO
Metoda Kamieńskiego praktyczna jest w rozwiązywaniu zadań z zakresu odwadniania. Równanie bilansu odniesione jest do jednostkowej powierzchni terenu [m2]
gdzie:
- współczynnik odsączalności objętościowej gruntu w strefie nasycenia(saturacji)(przy obniżaniu się poziomu wody podziemnej) lub wodochłonności objętościowej gruntu w strefie napowietrzania (aeracji) powyżej strefy wznoszenia kapilarnego(przy podnoszeniu się wody podziemnej);
- zmiana wysokości wzniesienia poziomu wody podziemnej w okresie , m;
A - powierzchnia obszaru bilansowego, m2;
- zmiana zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w strefie napowietrzania w okresie , m;
P - opady, m;
K - kondensacja pary wodnej;
D1 i D2 - dopływ i odpływ wód powierzchniowych, m3/d;
Q1 i Q2 - dopływ i odpływ wód podziemnych, m3/d;
Przy dodatnich wartościach daje się przed nimi znak (-), przy ujemnych znak (+)
WYKLADNIK BILANSU WODNEGO B
Zakaszewski wprowadził wprowadził pojęcie wykładnika B bilansu wodnego, wyrażającego stosunek ilości wody otrzymywanej przez określony obszar (użytek rolny) do ilości wody odparowującej z jego powierzchni:
,
gdzie
P - opady, m;
K - kondensacja pary wodnej;
D1 i D2 - dopływ i odpływ wód powierzchniowych, m3/d;
Q1 i Q2 - dopływ i odpływ wód podziemnych, m3/d;
Gdy B1 - bilans wodny jest dodatni, znaczy to ze następuje gromadzenie się wody prowadzące do zabagnienia terenu. Gdy B

(…)

… wód podziemnych w przeważającej części są zasilane wsiąkającymi w grunt wodami opadowymi. Na wysokość wsiąkania wpływa przede wszystkim:
rzeźba, spadki i pokrycie powierzchni terenu
przemarzanie gruntu
intensywność i czas trwania opadów
temperatura i niedosyt wilgotności powietrza
dzialalność człowieka (orka, karczowanie lasów, zabudowa).
Wysokość wsiąkania można określić na podstawie długotrwałych pomiarów zmian poziomów wody podziemnej. Badany teren pokrywamy siatką otworów obserwacyjnych i w stałych odstępach czasu (co 7, 10 lub 14 dni) dokonujemy w nich pomiaru poziomu wody i temperatury. Wyniki podstawiamy do wzoru:
- odstęp czasu między dwoma kolejnymi pomiarami stanów wody, d.
h0x, h0y ,h0z - grubość strefy nasycenia w przekroju x,y,z w momencie t0, m;
kxy, kyz - współczynnik filtracji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz