Odwodnienia

note /search

Metody empiryczne - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Odwodnienia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

METODY EMPIRYCZNE OZNACZANIA kf Najtańszą i najszybszą metodą, ale dającą najmniej dokładne wyniki, jest metoda obliczania współczynnika filtracji na podstawie formuł empirycznych. Do najbardziej rozpowszechnionych formuł należą form...

Naturalne przyczyny podmakania gruntów - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Odwodnienia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1316

NATURALNE PRZYCZYNY PODMAKANIA I ZABAGNIANIA GRUNTÓW czynniki klimatyczne - najbardziej opady atmosferyczne, temperatura i wilgotność. Długotrwałe i intensywne opady deszczowe w okresach niskich temperatur powietrza i dużej wilgotności w znacznej mierze wsiąkają w grunt, powodując wzrost zasobów wo...

Odpływ podziemny i powierzchniowy - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Odwodnienia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1526

ODPŁYW PODZIEMNY I POWIERZCHNIOWY Spływ powierzchniowy : Wielkość spływu kształtuje wysokość i intensywność opadów, wodoprzepuszczalność i początkowa wilgotność gruntu, spadki i

Odwodnienia - pytania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Odwodnienia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1253

OMÓWIĆ KRĄŻENIE WODY W PRZYRODZIE Woda znajduje się w ciągłym ruchu wywołanym : energią cieplną promieniującą ze słońca; siłą ciężkości; przyciąganiem słońca i księżyca; siłami międzycząsteczkowymi; działalnością człowieka. Energia cieplna powoduje parowanie, a następnie unoszenie cząstek wod...

Bilans wodny - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Odwodnienia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379

SKLADNIKI BILANSU WODNEGO WG KAMIENSKIEGO Metoda Kamieńskiego praktyczna jest w rozwiązywaniu zadań z zakresu odwadniania. Równanie bilansu odniesione jest do jednostkowej powierzchni terenu [m2] gdzie: - współczynnik odsączalności objętościowej gruntu w strefie nasycenia(saturacji)(przy obniżani...

Wody wolne - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Odwodnienia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1400

WODY WOLNE Woda wolna wypełnia w gruncie większe pory lub szczeliny, w których w skutek nadmiaru wody zostaje przekroczona siła przylegania (adhezji) i cząstki mogą się przemieszczając pod wpływem siły ciężkości. Woda pochodząca z opadów atmosf...