Hydrologia i nauki o Ziemi - opracowanie pytań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hydrologia i nauki o Ziemi - opracowanie pytań - strona 1 Hydrologia i nauki o Ziemi - opracowanie pytań - strona 2 Hydrologia i nauki o Ziemi - opracowanie pytań - strona 3

Fragment notatki:

HYDROLOGIA
1. Co to jest stan wody, do czego się on przydaje? Jest to wzniesienie zwierciadła wody w cieku ponad umowny poziom odniesienia. Dla uproszczenia zapisu wzniesienie zwierciadła wody liczymy od ustalonego „zera” wodowskazu. Taki pomiar nazywamy stanem wody, w odróżnieniu od poziomów liczonych względem przyjętego zera .......... Na podstawie wieloletnich pomiarów można określić charakterystyczny rozkład stanów wody dla danej rzeki w danym miejscu. Wyznacza się wówczas strefy stanów wody: * strefę stanów niskich * strefę stanów średnich
* strefę stanów zwyczajnych
* strefę stanów wysokich * stan ostrzegawczy * stan alarmowy Stan wody zależy od: - czynników atmosferycznych - ukształtowania terenu i klimatu 2. Co to jest COFKA i WODOWSKAZ (profile wodowskazowe)? COFKA - podwyższenie lustra wody postępujące w górę biegu cieku wodnego powstające wskutek podnoszenia się stanu wody w zbiorniku, do którego ciek wchodzi - np.: w morzu, jeziorze lub rzece przyjmującej dopływ. Może wystąpić w wyniku spiętrzenia wody przez długotrwałe wtłaczanie wody w górę cieku, w wyniku pojawienia się zatoru lodowego lub działania zapory wodnej. WODOWSKAZ - urządzenie służące do pomiarów terminowych stanów wody. Najczęściej jest wykorzystywany typ wodowskazu w formie metalowych lub plastikowych segmentów zamocowanych we wnęce przekroju drewnianej łaty. Inne rodzaje wodowskazów: * palowy (składa się z szeregu pali wbitych w przekroju poprzecznym rzeki w dno i skarpy. Główki pali mają określone rzędne ponad poziom porównawczy. Pomiar polega na określeniu wzniesienia zwierciadła wody ponad główką pala zanurzonego w wodzie. Stosowany na nieuregulowanych ciekach). * pływakowy * skośny (montowane na skarpach cieków po regulacji (w żłobach). W tego typu łatach podziałka jest skażona (wielkość skażenia zależy od kąta nachylenia skarp cieku). Przy takim położeniu łat odczyt jest bardzo dokładny, gdyż nie następuje spiętrzenie wody na wodowskazie. Wodowskaz jest usytuowany bokiem do nurtu. * rejestrujący (cyfrowy, analogowy) Rodzaje obserwacji wodowskazowych: * obserwacje terminowe * obserwacje zwyczajne
* obserwacje nadzwyczajne Profil wodowskazowy powinien być tak zlokalizowany, aby możliwe było właściwe funkcjonowanie posterunku.
Lokalizacja profilu winna spełniać następujące warunki:
* koryto rzeki w profilu wodowskazowym powinno być zwarte, jednolite i mieścić (w miarę możliwości) cały przepływ rzeki;
* zwierciadło wody w profilu wodowskazowym powinno być swobodne;
* dno rzeki nie powinno ulegać zmianom (erozji lub akumulacji), jak również nie powinno zarastać roślinnością rzeczną;
* profil musi być tak dobrany, aby istniały w nim dogodne warunki techniczne do założenia wodowskazu oraz by można było zapewnić dobrą ochronę wodowskazu przed uszkodzeniami


(…)

… jest jako natężenie przepływu). 7. Przepływ miarodajny. Jest to jeden z przepływów umownych. Służy do projektowania, liczenia, zależy od klasy budowli. I GRUPA: - klasy główne - klasy okresowe
- prawdopodobne II GRUPA: - klasy miarodajne - klasy konwencjonalne 8. Przepływ nienaruszalny. Jeżeli zaistnieje taki przepływ w korycie, który jest mniejszy to nie wolno pobierać wody. Żeby go określić trzeba znać przepływ…
… ona na bezpośrednim pomiarze ilości przepływającej wody za pomocą naczynia o znanej pojemności. Natężenie przepływu oblicza się według wzoru: Q[dm3 /s] = V (objętość wody w podstawionym naczyniu) / t (średni czas napełnienia naczynia) 11. Waga Wilda Waga Wilda - przyrząd do pomiaru parowania wody ze zwierciadła wody. Mierzy ona w mm. 12. OMBROMETR - deszczomierz. OMBROMETR - inaczej pluwiometr, deszczomierz…
… bezpośrednia (objętościowa, hydrauliczna) - metoda pośrednia (punktowa, odcinkowa) - metoda empiryczna 17. Czas koncentracji. Pokazuje, kiedy natężenie było największe; składa się z różnych czasów (czas przepływu po terenie) 18. Natężenie deszczu. Wysokość opadu na czas trwania opadu. Zależy od czasu trwania, położenia obserwatora, wysokości opadu). 19. Równanie bilansu wodnego. Bilans wodny - zestawienie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz