Hydrologia i nauka o ziemi

note /search

Hydrologia i nauka o ziemi-opracowanie zagadnień

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i nauka o ziemi
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1421

Hydrologia PWr 1. Mały i duży obieg wody w przyrodzie. 2. Pomiary stanów wody, natężenia przepływu.  - techniki i przyrządy. 3. Krzywa natężenia przepływu (krzywa konsumpcyjna). 4. Klasyfikacja modeli stosowanych w hydrologii. 5. Model ruchu nie...

Hydrologia i nauki o Ziemi - opracowanie pytań

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i nauka o ziemi
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1414

HYDROLOGIA 1. Co to jest stan wody, do czego się on przydaje? Jest to wzniesienie zwierciadła wody w cieku ponad umowny poziom odniesienia. Dla uproszczenia zapisu wzniesienie zwierciadła wody liczymy od ustalonego „zera” wodowskazu. Taki pomiar nazywamy stanem wody, w odróżnieniu od poziomów liczo...

Pomiary stanów wody i natężenia przepływu-opracowanie - Wodowskazy

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i nauka o ziemi
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1631

Pomiary stanów wody i natężenia przepływu. (techniki, przyrządy) Pomiary stanów wody Stan wody - wysokość zwierciadła wody ponad poziom (zerowy) porównawczy. Stany wody są podstawową charakterystyką hydrologiczną rzeki. Mierzy się je za pomocą...

Przebieg stanów wody-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i nauka o ziemi
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2751

Przebieg stanów wody wciągu roku może hyc przedstawiony graficznie w postaci wykresów przebiegu codziennych stanów wody, zwanych hydrogramami stanów wody. Wykresy te wykonywane w układzie osi współrzędnych prostokątnych przedstawiają zmienność stanów wody w funkcji czasu. Na wykresach tych wyraźnie ...

Elementy bilansu wodnego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i nauka o ziemi
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3122

8. Elementy bilansu wodnego Za pomocą równania bilansu wodnego można wyrazić cykl hydrologiczny. Składowe bilansu wodnego przedstawiają liczbowo poszczególne fazy obiegu wody. Bilans w...

Klasyfikacja modeli stosowanych w hydrologii-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i nauka o ziemi
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1442

Klasyfikacja modeli stosowanych w hydrologii Kryterium klasyfikacji Rodzaj modelu 1 Struktura modelu i przedmiot modelowania Modele pojedynczych procesów Modele komponentów Modele integralne Modele globalne 2 Stosowane metody badawcze Modele genetyczne Modele statystyczne 3 Dostępność ...

Krzywa natężenia przepływu-opracowanie - Punkt denny

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i nauka o ziemi
Pobrań: 644
Wyświetleń: 5208

Krzywa natężenia przepływu. Krzywa natężenia przepływu jest graficznym obrazem poniższego związku: Q=f(H,m) gdzie: Q - przepływ          H - stan wody (wysokość napełnienia)          m - zmienna charakteryzująca wpływ zmian w profilu podłużn...

Metody pomiarowe natężenia przepływu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Hydrologia i nauka o ziemi
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2051

Pływaki całkujące (integratory) - odnoszą się do pomiarów prędkości w całym przekroju poprzecznym cieku. Odmianą zupełnych pomiarów odcinkowych prędkości są pomiary prędkości średniej w pionie hydrometrycznym. Odmianą zupełnych pomiarów odcinkowych prędkości są pomiary prędkości średniej w pionie h...