Hydrologia i nauka o ziemi-opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hydrologia i nauka o ziemi-opracowanie zagadnień - strona 1 Hydrologia i nauka o ziemi-opracowanie zagadnień - strona 2 Hydrologia i nauka o ziemi-opracowanie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:

Hydrologia PWr
1. Mały i duży obieg wody w przyrodzie. 2. Pomiary stanów wody, natężenia przepływu.  - techniki i przyrządy. 3. Krzywa natężenia przepływu (krzywa konsumpcyjna). 4. Klasyfikacja modeli stosowanych w hydrologii. 5. Model ruchu nieustalonego w korytach otwartych. 6. Metody obliczania przepływów ze zlewni niekontrolowanych. 7. Modele rozkładu prawdopodobieństwa stosowane w hydrologii. 8. Elementy bilansu wodnego. m. in. metoda Wołoszyna
Mały i duży obieg wody w przyrodzie
Krążeniem wody w przyrodzie nazywamy ciągłe przemieszczanie się wody między atmosferą, hydrosferą i litosferą. Najważniejszym czynnikiem, który powoduje krążenie wody w przyrodzie jest energia cieplna Słońca; dzięki niej zachodzi parowanie i unoszenie cząsteczek wody w górę do atmosfery. Zmiany atmosferyczne prowadzą do powstania chmur, a z nich opadów, które pod wpływem siły ciężkości spadają na powierzchnię mórz i lądów. Głównym źródłem dopływu wilgoci do atmosfery są oceany. Pod wpływem promieniowania słonecznego woda z powierzchni mórz i oceanów paruje, dostarczając wilgoci do powstawania chmur, a w konsekwencji do powstawania opadów atmosferycznych. Woda, która w postaci opadów atmosferycznych trafia na kontynenty, częściowo wyparowuje z powierzchni lądów z powrotem do atmosfery, część jej spływa do powierzchni dając odpływ powierzchniowy w postaci rzek do mórz, część natomiast wsiąka do gruntu i przenika do wód podziemnych dając odpływ podziemny ku różnym naturalnym odbiornikom wody (źródła, bagna, rzeki itp.) Część wód opadowych pobierają rośliny i podlega ona transpiracji do atmosfery. Część wód opadowych w postaci śniegu, lodu i lodowców jest zatrzymywana (retencjonowana) na powierzchni i okresowo wyłączona z obiegu. Zamknięty cykl krążenia wody między oceanem, atmosferą i kontynentem nosi nazwę dużego obiegu wody; krążenie wody między atmosferą i kontynentem lub atmosferą i oceanem jest nazywane małym obiegiem wody. W obiegu wody wyróżnia się dwie fazy:
Faza atmosferyczna: parowanie wody, przenoszenie pary wodnej w atmosferze i jej kondensację
Faza kontynentalna: opad atmosferyczny, odpływ powierzchniowy, wsiąkanie, odpływ podziemny i różne formy retencji wody.
8. Elementy bilansu wodnego
Za pomocą równania bilansu wodnego można wyrazić cykl hydrologiczny. Składowe bilansu wodnego przedstawiają liczbowo poszczególne fazy obiegu wody. Bilans wodny globu ziemskiego charakteryzuje równowaga między parowaniem wód a opadem atmosferycznym. Przedstawić go można w postaci
P=E
Gdzie: P - całkowity opad atmosferyczny na obszary lądów i oceanów, E - całkowite parowanie z powierzchni lądów i oceanów.


(…)

… funkcjonowanie posterunku.
Lokalizacja profilu winna spełniać następujące warunki:
koryto rzeki w profilu wodowskazowym powinno być zwarte, jednolite i mieścić (w miarę możliwości) cały przepływ rzeki;
zwierciadło wody w profilu wodowskazowym powinno być swobodne;
dno rzeki nie powinno ulegać zmianom (erozji lub akumulacji), jak również nie powinno zarastać roślinnością rzeczną;
profil musi być tak dobrany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz