Pomiary stanów wody i natężenia przepływu-opracowanie - Wodowskazy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pomiary stanów wody i natężenia przepływu-opracowanie - Wodowskazy - strona 1 Pomiary stanów wody i natężenia przepływu-opracowanie - Wodowskazy - strona 2

Fragment notatki:

Pomiary stanów wody i natężenia przepływu. (techniki, przyrządy)
Pomiary stanów wody
Stan wody - wysokość zwierciadła wody ponad poziom (zerowy) porównawczy.
Stany wody są podstawową charakterystyką hydrologiczną rzeki. Mierzy się je za pomocą wodowskazów. Miejsce prowadzenia pomiarów stanów wody nazywa się posterunkiem wodowskazowym, natomiast punkt na rzece, w którym zainstalowany jest wodowskaz, nosi nazwę profilu wodowskazowego.
Profil wodowskazowy powinien być tak zlokalizowany, aby możliwe było właściwe funkcjonowanie posterunku.
Lokalizacja profilu winna spełniać następujące warunki:
koryto rzeki w profilu wodowskazowym powinno być zwarte, jednolite i mieścić (w miarę możliwości) cały przepływ rzeki;
zwierciadło wody w profilu wodowskazowym powinno być swobodne;
dno rzeki nie powinno ulegać zmianom (erozji lub akumulacji), jak również nie powinno zarastać roślinnością rzeczną;
profil musi być tak dobrany, aby istniały w nim dogodne warunki techniczne do założenia wodowskazu oraz by można było zapewnić dobrą ochronę wodowskazu przed uszkodzeniami
wodowskaz musi być łatwo dostępny dla obserwatora;
Rodzaje wodowskazów
łatowe -najczęściej spotykany typ wodowskazu. Składa się z łaty wodowskazowej i podziałki
Łaty wodowskazowe mogą być umieszczane w nurcie rzeki lub np. przy filarach mostów. Wykonuje je się z drewna, metali lub tworzyw sztucznych.
Typy wodowskazów
Łata prosta - - podziałka na łacie jest określona co 2 cm (dokładnością odczytu co 1 cm) opisana poprzez 3 cyfry. Łatę taką można stosować przypadku niezbyt dużych wahań stanów wody.
Wodowskaz grupowy - w przypadku, gdy zakres pomiarów na łacie jest dość duży stosuje się łaty dzielone. Wchodzą one w skład jednego wodowskazui mają wspólny poziom (zera) odniesienia. Wodowskaz schodkowy - stosowany w korytach uregulowanych. Fragmenty łat są przymocowane do schodów usytuowanych na skarpach cieku. Przy tego typu położeniu łat odczyt jest bardzo dokładny.
Łaty skośne - montowane na skarpach cieków po regulacji (w żłobach). W tego typu łatach podziałka jest skażona (wielkość skażenia zależy od kąta nachylenia skarp cieku). Przy takim położeniu łat odczyt jest bardzo dokładny, gdyż nie następuje spiętrzenie wody na wodowskazie. Wodowskaz jest usytuowany bokiem do nurtu.
Wodowskaz palowy - składa się z szeregu pali wbitych w przekroju poprzecznym rzeki w dno i skarpy. Główki pali mają określone rzędne ponad poziom porównawczy. Pomiar polega na określeniu wzniesienia zwierciadła wody ponad główką pala zanurzonego w wodzie. Stosowany na nieuregulowanych ciekach.


(…)

… sposób, przy czym wybór odpowiedniej metody pomiaru zależy zarówno od rodzaju i wielkości cieku wodnego, jak i od rodzaju posiadanych przyrządów.
Rozróżnia się dwie grupy metod pomiarowych: A. Metody jednoparametrowe nazywane również bezpośrednimi, polegają na pomiarze jednej zmiennej funkcji opisującej przepływ, np. wysokość strumienia wody przelewającej się przez przelew. B. Metody wieloparametrowe nazywane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz