Powierzchniowe obiekty wodne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Powierzchniowe obiekty wodne - strona 1  Powierzchniowe obiekty wodne - strona 2  Powierzchniowe obiekty wodne - strona 3

Fragment notatki:


V.   POWIERZCHNIOWE OBIEKTY WODNE (ŻRÓDŁA) Punktowe obiekty hydrograficzne  –są pierwszymi formami występowania wód na  powierzchni lądu. -źródła (skoncentrowany wypływ wód podziemnych ) -młaki ( nieskoncentrowany wypływ wód podziemnych ) -wycieki ( nieskoncentrowany wypływ wód podziemnych ) -wysieki  ( nieskoncentrowany wypływ wód podziemnych ) Stanowią one naturalne wpływy wód podziemnych na powierzchnię terenu w  miejscach przecięcia warstwy wodonośnej przez powierzchnię topograficzną i są przejawem  krążenia wosy na pograniczu retencji podziemnej i odpływu powierzchniowego  Źródło-   naturalny skoncentrowany samoczynny wypływ wody podziemnej na powierzchnię  terenu. Wody opadowe przesączając się przez warstwy przepuszczalne zasilają głębsze  poziomy wodonośne . napotykając nieprzepuszczalne warstwy sklane spływają po nich pod  wpływem siły ciężkości lub pod naporem ciśnienia hydrostatycznego. W miejscu gdzie stop  skłą przepuszczalnych wychodzi na powierzchnię terenu tworzy się źródło.  Ze względu na sposób wypływu wyróżnia się : - źródła descensyjne (zstępujące, grawitacyjne)-  gdy woda swobodnie wypływa na  powierzchnię pod wpływem ciężkości  -ascenzyjne(wstępujące, podpływowe)-  woda pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego  podnosi się w pustkach skalnych (w porach lub szczelinach) i wypływa w miejscu gdzie  powierzchnia przetnie zwierciadło statyczne lub warstwę wodonośną poniżej zwierciadła -lewarowe (intermitujące) - woda wypływa Se skał w regionie krasowym przez naturalny  (syfon)działający okresowo. Ze względu na charakter procesów geologicznych które formują  podziemna część  źródła: -źródła warstwowe-   najczęściej mało wydajane źródła spływowe lun obfite przelewowe  występują jako grawitacyjne, rzadko powstają jako artezyjskie, które występują w głębokich  dolinach erozyjnych rzek górskich. - uskokowe-  zarówno spływowe jak i przelewowe woda jest transportowana na powierzchnię  ziemi przez uskok tektoniczny. -szczelinowe-   mające zmienną wydajność charakteryzującą się zmienną wydajnością i  znacznym zanieczyszczeniem spowodowanym dużą prędkością przenikania wód opadowych  w głąb ziemi. -krasowe- spływowe przelewowe bądź lewarowe; największe z nich dające początek rzekom  to wywierzyska. Występują jak sczelinowe, bardzo podobne woda przez szczeliny skalne  trafia do podziemnych korytarzy kanałów i kawern skąd może w pewnych miejscach  wypływać na powierzchnię  Ze względu na położnie morfologiczne wyróżnia się : -grzbietowe -stokowe -zboczowe -podzboczowe -terasowe -przykorytne -korytne  Źródła mineralne-

(…)

… na obszarze ich zlewni (obszarze alimentacji)
- rzeki stałe
-okresowe
-epizodyczne
Dorzecze:
-wody w biegu górnym poruszają się wolniej
-wody w biegu dolnym poruszają się szybciej
-przepływ laminarny jest bardziej efektywny niż burzliwy
Bieg górny:
-dzięki spadkom energia cieku wydatkowana jest głównie na erozję podłoża skalnego
-wynoszenie wyerodowanego materiału
-tworzą się wąskie i głębokie doliny
Wypływają na obszary przedgórskie cieki usypują stożki napływowe
-rzeki roztopowe =d. spadek+ d. energia+ gruboziarnisty materiał
bieg środkowy:
-spadek zwierciadła wody zmniejsza się
-maleje erozja denna rzecz erozji bocznej
-rzeka może zmieniać koryto podczas wezbrań
-transport materiału wynoszonego z dorzecza
Bieg dolny:
-spadek zwierciadła wody jest niewielki
-następuje akumulacja rumowiska…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz