Źródła

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła - strona 1 Źródła - strona 2 Źródła - strona 3

Fragment notatki:


Źródło - naturalny, samoczynny, skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchnię w tych miejscach, gdzie powierzchnia topograficzna przecina warstwę wodonośną lub statyczne zwierciadło wody podziemnej; źródła występują w strefach klimatycznych o klimacie wilgotnym, umiarkowanie wilgotnym i subniwalnym. W obszarach subpolarnych, gdzie występuje wieczna zmarzlina brak źródeł, ponieważ wody nie mogą wsiąkać i odpływają powierzchniowo, na obszarach półpustynnych i suchych źródła nie występują, gdyż zwierciadło jest zbyt głęboko. Licznemu występowaniu sprzyja budowa geologiczna (warunkująca istnienie wód podziemnych) i urozmaicona rzeźba terenu (zwłaszcza głębokość dolin). Źródła mogą występować pojedynczo (źródła punktowe) lub grupowo, tworząc linie źródeł lub zespół źródeł (źródliska). Źródła basenowe - tworzą się w zagłębieniach terenowych jako pojedyncze lub grupowe wypływy wód podziemnych; małe zbiorniki z odpływem Kryteria podziału źródeł Siła motoryczna, która powoduje wypływ wód podziemnych
Rodzaj ośrodka skalnego
Położenie źródła w stosunku do formy powierzchni ziemi i wód powierzchniowych
Forma źródła
Właściwości wody źródlanej Podział źródeł ze względu na siłę : Źródła spływowe ( descensyjne , grawitacyjne , zstępujące ) - woda wypływa z nich pod wpływem siły ciężkości; płynie od obszarów zasilania w dół, poprzez środowisko skalne do miejsca wypływu drenując wody podziemne, warstwowe, szczelinowe, krasowe Źródła odpływowe ( ascensyjne , wstępujące , artezyjskie ) - woda wypływa w nich pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego w miejscu, gdzie powierzchnia przetnie zwierciadło statyczne lub warstwę wodonośną poniżej zwierciadła (płynie więc ku górze), siłą napędową mogą być też gazy lub pary Źródła lewarowe ( syfonowe , intermitacyjne ) - wyprowadzają wody krasowe kanałem lewarowym. W szczelinach krasowych woda spływa od większej kawerny, podnosi się jej poziom do wysokości szczeliny wylotowej. Po przepływie szczeliną następuje zasysanie i samoczynne przepompowanie ponad przeszkodą Podział ze względu na położenie w stosunku do formy rzeźby : Źródła grzbietowe - na grzbietach Źródła dolinne - w dolinie Źródła zboczowe ( stokowe ) - na zboczach dolin Źródła krawędziowe - wypływają u podnóża krawędzi morfologicznej (odmianą mogą być źródła klifowe, występujące u podnóża klifu) Źródła tarasowe Źródła stożkowe Źródła osuwiskowe - biją z czoła jęzora osuwiskowego i wyprowadzają wodę z warstw występujących ponad osuwiskiem Źródła zatopione - maskowane przez wody powierzchniowe;

(…)

…, gdzie gromadzi się zwietrzelina. Z reguły tam, gdzie występuje zachwianie swobodnego odpływu podziemnego. Wydobywająca się na powierzchnię woda podziemna może nie odpływać, nasyca warstwę skał przypowierzchniowych wokół miejsca wypływu powodując zabagnienie terenu i rozwój roślinności bagiennej
Wyciek - nieskoncentrowany wypływ wód podziemnych, jest bardzo słaby, przepachnie powierzchniowy, rzadziej liniowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz