Hydrologia i oceanografia,Powierzchniowe obiekty wodne-_rd_a

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hydrologia i oceanografia,Powierzchniowe obiekty wodne-_rd_a - strona 1 Hydrologia i oceanografia,Powierzchniowe obiekty wodne-_rd_a - strona 2 Hydrologia i oceanografia,Powierzchniowe obiekty wodne-_rd_a - strona 3

Fragment notatki:

Hydrologia i oceanografia  Powierzchniowe obiekty wodne ( źródła) Punktowe obiekty hydrograficzne są pierwszymi formami występowania wód na powierzchni  lądu: - źródła, - młaki, - wycieki, - wysięki Stanowią naturalne wypływy wód podziemnych na powierzchnię terenu w miejscach  przecięcia warstwy wodonośnej przez powierzchnię topograficzną są przejawem krążenia  wody na pograniczu retencji podziemnej i odpływu powierzchniowego. Skoncentrowany  wypływ wód podziemnych – źródło Nieskoncentrowany  wypływ wód podziemnych: -młaka, - wyciek, - wysięk, - wykap. Źródła  – naturalny skoncentrowany, samoczynny wypływ wody podziemnej na powierzchnię  terenu. Wody opadowe przesączając się przez warstwy przepuszczalne, zasilają głębsze  poziomy wodonośne. Napotykając nieprzepuszczalne warstwy skalne spływają o nich pod wpływem siły ciężkości  lub pod naporem ciśnienia hydrostatycznego. W miejscu, gdzie strop skał nieprzepuszczalnych wychodzi na powierzchnię terenu tworzy się  źródło.   Ze względu na sposób wypływu wód wyróżnia się: •  Źródła descensyjne  ( zastępujące, grawitacyjne)  - gdy woda swobodnie wypływa na  powierzchnię pod wpływem siły ciężkości. •  Źródło ascezyjne  ( występujące, podpływowe) – woda pod wpływem ciśnienia  hydrostatyczne podnosi się w pustkach skalnych (porach lub szczelinach) i wypływa  w miejscu, gdzie powierzchnia przetnie zwierciadło statyczne lub warstwę wodonośną  poniżej zwierciadła. •  Źródło lewarowe ( intermitujace)  –wypływa ze skał w regionie krasowym przez  naturalny lewar ( syfon). Działający okresowo. Ze względu na charakter procesów geologicznych, które formują podziemna część  źródła: •  Źródła warstwowe  – najczęściej mało wydajne źródła spływowe lub obfite źródła  przelewowe, występują jako grawitacyjne, rzadko powstają jako artezyjskie, które  występują w głębokich dolinach erozyjnych rzek górskich. •  Źródła uskokowe  – zarówno spławowe, jak i przelewowe; woda jest transportowana  na powierzchnię ziemi przez uskok tektoniczny.  •  Źródła szczelinowe  – mające zmienną wydajność, charakteryzują się zmienną  wydajnością i znacznym zanieczyszczeniem spowodowanym dużą prędkością  przenikania wód opadowych w głąb ziemi. •  Źródła kresowe  – spływowe, przelewowe bądź lewarowe, największe z nich, dające  początek rzekom, to wywierzyska. Występują jak szczelinowe, bardzo podobnie, woda  przez szczeliny skalne trafia do podziemnych korytarzy, kanałów i kawern, skąd może  w pewnych miejscach wypływać na powierzchnię. Ze względu na pożenię morfologiczne wyróżnia się: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz