Hydrologia i oceanografia

note /search

Bałtyk i habitaty

 • Uniwersytet Gdański
 • Hydrologia i oceanografia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071

Pniewski. Notatka składa się z 24 stron. 1 Woda morska • Zasolenie wody w oceanach wynosi 35 PSU  • Zasolenie mórz zmienia się w szerokim zakresie – wody słone 24,7 PSU (przy tym zasoleniu, wartość temperatury maksymalnej gęstości jest  równa temperaturze krzepnięcia wody) – wody słonawe 40 PSU; w...

Rafa - pojęcie i uwarunkowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Hydrologia i oceanografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

Pniewski. Notatka składa się z 2 stron. Co to jest rafa : Rafa   -   skała   podwodna, w formie wału albo grzbietu, której górna część znajduje się tuż pod albo tuż nad powierzchnią wody Co to jest rafa koralowa : Rafa koralowa   - rafa powstała z nagromadzenia szkieletów   organizmów rafotwórczyc...

Światło w morzu

 • Uniwersytet Gdański
 • Hydrologia i oceanografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1582

Pniewski. Notatka składa się z 32 stron. ŚWIATŁO W MORZU • Światło obejmuje zakres od  promieniowania gamma poza podczerwień,  blisko fal radiowych • Światło widzialne jest w zakresie 380-760  nm • Ilość światła docierająca do powierzchni  morza przekracza 1.100 W m-2 [w  tropikach, przy bezchmurn...

Zasolenie oceanu - czynniki

 • Uniwersytet Gdański
 • Hydrologia i oceanografia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1631

Pniewski. Notatka składa się z 44 stron. ZASOLENIE OCEANU • Zasolenie wód oceanicznych jest względnie stałe – 35 PSU • Lokalne odchylenia zasolenia wynoszą ± 3PSU • Czynniki powodujące lokalne zmiany zasolenia: – intensywne parowanie – intensywne deszcze na morzu – zamarzanie wody w morzu – topnie...

Ekosystemy DNA

 • Uniwersytet Gdański
 • Hydrologia i oceanografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1204

Pniewski. Notatka składa się z 32 stron. Ekosystemy dna • W 1972 roku opisano istnienie aktywnej cyrkulacji  wód przy nowo powstałej skorupy oceanicznej • W 1977 roku odkryto pierwsze kominy  hydrotermalne w pobliżu wysp Galapagos przez  batyskaf ALVIN Kominy hydrotermalne na świecie • kominy hydr...

Obszar bezodpływowy - charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • Hydrologia i oceanografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1274

Pniewski. Notatka składa się z 1 strony. Obszar bezodpływowy, teren nie należący do   zlewiska   żadnego oceanu, z którego wody powierzchniowe (rzeki, strumienie) nie spływają do zb...

Środowiskowy podział mórz

 • Uniwersytet Gdański
 • Hydrologia i oceanografia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1484

Pniewski. Notatka składa się z 75 stron. Typologia ekologiczna i środowiskowy podział mórz Zróżnicowany charakter  zasiedlenia mórz i oceanów: • budowy ciała organizmów • trybu życia • wymagań względem czynników  fizykochemicznych W związku z tym wyróżniamy trzy  grupy organizmów: • plankton • ben...

Zlewnia i dorzecze

 • Uniwersytet Gdański
 • Hydrologia i oceanografia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2842

Pniewski. Notatka składa się z 1 strony. Zlewnia   - całość obszaru, z którego wody spływają do jednego punktu danej   rzeki   ( jeziora ,   bagna   itp.) lub jej fragmentu. W szczególnym przypadku, kiedy punkt zamykający znajduje się w miejscu ujścia danej rzeki do   recypienta , obszar zlewni og...

Hydrologia i oceanografia, Obieg wody w hydrosferze

 • Uniwersytet Gdański
 • Hydrologia i oceanografia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1316

HYDROLOGIAI OCEANOGRAFIA III.  Obieg wody w hydrosferze (faza kontynentalna) Parowanie Parowanie  (ewaporacja)  jest procesem fizycznym, podczas którego ciecz zmienia swój stan  skupienia przechodząc w fazę gazową. Powietrze,  w którym znajduje się  nienasycona para wodna,  stykając się z powierzch...

Hydrologia i oceanografia,Budowa molekuły i właściwosci wody

 • Uniwersytet Gdański
 • Hydrologia i oceanografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1218

Budowa molekuły wody. Od czasów helleńskich  do  XVIII w. woda uważana jest za pierwiastek, 1766 r. Henry  Cavendish odkrywa wodór 1781 r.  Cavendish  otrzymuje ciekłą wodę mieszając wodór z tlenem skład wody: dwie  cząsteczki wodoru jedna cząsteczka tlenu zdefiniowany został pierwotnie w kategoria...