Światło w morzu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Światło w morzu  - strona 1 Światło w morzu  - strona 2 Światło w morzu  - strona 3

Fragment notatki:

Pniewski. Notatka składa się z 32 stron.
ŚWIATŁO W MORZU • Światło obejmuje zakres od  promieniowania gamma poza podczerwień,  blisko fal radiowych • Światło widzialne jest w zakresie 380-760  nm • Ilość światła docierająca do powierzchni  morza przekracza 1.100 W m-2 [w  tropikach, przy bezchmurnej pogodzie, w  południe, latem] • Ilość światła docierającego do powierzchni  morza zależy od: – stanu atmosfery (pogody) – pory dnia – położenia Słońca (położenia  geograficznego) ŚWIATŁO W MORZU • Światło dociera do powierzchni morza jako oświetlenie odgórne oraz światło  rozproszone • Przez powierzchnię morza przechodzi 96-98% promieniowania  rozproszonego • W przypadku oświetlenia odgórnego ilość światła przepuszczonego przez  powierzchnię morza zależy od kąta padania promieni słonecznych • Sfalowanie morza zwiększa przechodzenie promieni skierowanych o kilka  do kilkunastu procent • Każda długość fali przechodzi tak samo przez powierzchnię morza ŚWIATŁO W MORZU ŚWIATŁO W MORZU • Po przejściu przez powierzchnię morza światło ulega wygaszeniu (ekstynkcji) poprzez: – rozproszenie  – pochłanianie • Wygaszanie: – promieniowanie podczerwone jest pochłaniane na cząsteczkach wody – cząsteczki wody rozpraszają także promieniowanie niebieskie i fioletowe – naturalne i napływowe zanieczyszczenia; allo- i autochtoniczna materia organiczna – metabolity organizmów morskich – substancje żółte tj. melanoidy i substancje humusowe (pochłaniają przede wszystkim krótkie  promieniowanie niebiesko-fioletowe) – żywa zawiesina planktonu (przede wszystkim fitoplankton) – rozpraszanie światła zachodzi na niejednorodnościach optycznych ośrodka: granice styku wód  o różnej gęstości, koloidach, pęcherzykach gazów i cząsteczkach zawiesin – opadów atmosferycznych – rodzajów rozpuszczonej soli – ścieków i zanieczyszczeń • Przeźroczystość wód morskich jest bardzo różna – wody żyzne są mało przeźroczyste, a wody  oligotroficzne charakteryzują się dużą przeźroczystością ŚWIATŁO W MORZU • Światło jest pochłaniane selektywnie: – najsilniej pochłaniane jest  promieniowanie podczerwone 10- 15 m – światło żółte może przenikać do  głębokości 100m – najgłębiej penetruje światło  niebiesko-zielone powyżej 100 m  głębokości • Wraz ze wzrostem głębokości  następuje zmniejszenie intensywności  światła oraz zawężenie jego widma ŚWIATŁO W MORZU ŚWIATŁO W MORZU ŚWIATŁO W MORZU WODY PIERWSZEGO  PRZYPADKU • otwarte wody oceaniczne

(…)

… fotosyntetyczny – chlorofil a
• barwniki ochronne – np. b-karoten
• największa produkcja pierwotna w warstwie
gdzie intensywność światła odpowiada 25-50%
natężenia światła na powierzchni
• bliżej powierzchni występują okrzemki
niebiesko-zielone (obecność fukoksantyny)
• głębiej zielenice i prochlorofity – występują w
dużej ilości poniżej termokliny więc cały czas
przebywają w strefie półcienia –
przystosowania do słabego natężenia światła
błękitno-zielonego
ŚWIATŁO W MORZU A FOTOSYNTEZA
WODY ZIELONE
ZIELENICE >>> CZERWONE
+NIEBIESKIE
BRUNATNICE >>> NIEBIESKIE
+ ZIELONE
KRASNOROSTY >>> ZIELONY
(+POMARAŃCZOWY)
ŚWIATŁO W MORZU A FOTOSYNTEZA
WODY ZIELONE
WODY NIEBIESKIE
DW m-2
BRUNATNICE
ZIELENICE
KRASNOROSTY
m
ŚWIATŁO W MORZU A FOTOSYNTEZA
Doświadczenie Leveringa (1966, 1968)
-zbadał tempo fotosyntezy glonów z różnych grup taksonomicznych (zielenice,
krasnorosty i brunatnice) występujących w różnych typach wód (zielone i niebieskie)
-do opisu zależności tempa fotosyntezy od światła wykorzystał współczynnik opisujący
zależność osłabienia fotosyntezy w stosunku do spadku natężenia światła
q = osłabienie tempa fotosyntezy / spadek natężenia światła
ZIELENICE
KRASNOROST
BRUNATNICE
wody zielone
q=1.2-1.3
wody…
…. układ węglanowy
CO2 gazowy, CO2 rozpuszczony w wodzie, kwas węglowy H2CO3, wodorowęglan
HCO3- i węglany nierozpuszczalne w wodzie CO32Łącznie daje to 45 C mg/dm3.
We wszechoceanie jest 60x więcej CO2 niż w atmosferze.
Rocznie ocean pochłania 20-55 mld t węgla.
Dwutlenek węgla
Retencjonowanie CO2 w oceanie
POMPA BIOLOGICZNA CO2
Woda oceaniczna pochłania CO2 z atmosfery, gdy jest ona przesycona gazem…
…%), dzięki
temu organizmy żywe mogą budować wapienne pancerzyki (koralowce, otwornice,
kokolitofory).
W głębinach wzrasta ilość CO2 i rozpuszcza się CaCO3 ze względu na wzrastające ciśnienie, na
głębokości 4500-5000 m nie ma już węglanu wapnia.
Buforowanie wody polega na równowadze między ilością kwasu węglowego oraz produktów
jego dysocjacji → układ działający w sprzężeniu zwrotnym
Dwutlenek węgla
Rola…
… atlantycka (Pyrosoma
atlanticum), beczułkowiec Doliolum, salpa
Salpa democratica
ryby
Biogeny


Makroelementy: azot (NO3-, NO2-, NH4+, N2), fosforany, krzemiany
Mikroelementy: żelazo, mangan, cynk, kobalt, miedź, wapń itp.
Rola podstawowych biogenów
– fosfor – tworzenie ATP, DNA, fosfolipidów
– azot – składnik aminokwasów, białek, nukleotydów, chlorofilu, fykobilin
– krzem – budulec pancerzyków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz