Zlewnia i dorzecze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2828
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zlewnia i dorzecze  - strona 1

Fragment notatki:

Pniewski. Notatka składa się z 1 strony.
Zlewnia   - całość obszaru, z którego wody spływają do jednego punktu danej   rzeki   ( jeziora ,   bagna   itp.) lub jej fragmentu. W szczególnym przypadku, kiedy punkt zamykający znajduje się w miejscu ujścia danej rzeki do   recypienta , obszar zlewni ograniczony działem wodnym wyznaczonym w ten sposób nazywa się   dorzeczem . Zlewnia dotyczy zarówno   wód powierzchniowych , jak i   podziemnych . Ze względu na mające miejsce niekiedy różnice pomiędzy obszarami spływu podziemnego i powierzchniowego stosuje się rozróżnianie zlewni powierzchniowych (topograficznych) i podziemnych (hydrogeologicznych). Dorzecze-    zlewnia   danej   rzeki , czyli cały obszar, z którego   wody powierzchniowe   spływają do systemu określonej   rzeki . Granicą dorzecza jest   dział wodny , a jego punktem zamykającym -   ujście   danej rzeki do   recypienta . Na terytorium Polski znajdują się w całości lub w części dorzecza: Wisły , Odry , Niemna , Łaby , Dniestru , Dunaju , Różnice miedzy zlewnia a dorzeczem - jest to jedno i to samo GRANICA ZLEWNI- Granicę zlewni stanowi dział wodny, rozdziela on kierunki odpływu wód do dwóch różnych systemów wodnych. W związku ze sposobem odpływu wody ze zlewni mówimy o dziale wodnym powierzchniowym i podziemnym. Czynniki kształtujące zlewnię. Duże znaczenie na jakoś wód mają także czynniki naturalne takie jak :   1) klimatyczne: temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, 2) geologiczne - budowa zlewni: rodzaj skal, układ warstw      przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych, 3) glebowe: rodzaj gleb, rodzaj frakcji, zawartość części próchnicznych, zdolności sorpcyjne profilu, 4) geomorfologiczne: rzeźba terenu, pokrycie terenu, spadki, występowanie zagłębień terenowych, 5) hydrologiczne: opad, spływ powierzchniowy, odpływ podziemny.         Wody podziemne są to wody występujące pod powierzchnią ziemi w wolnych przestrzeniach skał skorupy ziemskiej, tworzące, w zależności od głębokości występowania wody, przypowierzchniowe oraz głębsze użytkowe poziomy wodonośne Biorąc pod uwagę sposób i głębokość zalegania wód podziemnych można wyróżnić: wody przypowierzchniowe (podskórne) wody gruntowe (wody podziemne swobodne) mające - podobnie jak wody glebowe - duże znaczenie dla zasilania odpływu powierzchniowego. wody wgłębne (wody podziemne naporowe), znajdujące się pod ciśnieniem hydrostatycznym. Gdy ciśnienie to powoduje swobodny wypływ wody w nawierconym otworze, wody takie nazywane są wodami artezyjskimi i występują w Polsce głównie w basenach niecki warszawskiej i łódzkiej; wody głębinowe - występujące na dużych głębokościach, zupełnie odizolowane od poziomów wyższych i praktycznie nieodnawialne, z reguły wysoko zmineralizowane. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz