Środowiskowy podział mórz

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środowiskowy podział mórz - strona 1 Środowiskowy podział mórz - strona 2 Środowiskowy podział mórz - strona 3

Fragment notatki:

Pniewski. Notatka składa się z 75 stron.
Typologia ekologiczna i środowiskowy podział mórz Zróżnicowany charakter  zasiedlenia mórz i oceanów: • budowy ciała organizmów • trybu życia • wymagań względem czynników  fizykochemicznych W związku z tym wyróżniamy trzy  grupy organizmów: • plankton • bentos  • nekton Główne czynniki wpływające na  rozmieszczenie organizmów: • światło • temperatura • sole biogeniczne • zasolenie - ma znaczenie tylko w  zbiornikach miksohalinowych Większość czynników ma  rozmieszczenie strefowe • strefowość pozioma zależy od  położenia geograficznego • strefowość pionowa opiera się na  zmianach głębokości akwenu Strefowość pozioma • zaznacza się najbardziej w strefach przybrzeżnych i w powierzchniowych wodach otwartego  oceanu • jest to wynik zróżnicowania temperatury wód oraz cyklicznego dopływu energii słonecznej • poszczególne krainy biogeograficzne mają układ równoleżnikowy; są wydzielane na  podstawie charakterystyki termicznej wód i elementów typowych dla danej krainy   Strefowość pozioma Krainy zimne: arktyczna i antarktyczna – niskie temperatury od -1,8 do 5°C (wody przydenne maja temperatury ujemne cały rok) – małe sezonowe wahania temperatury – wyraźna cykliczność w dopływie energii słonecznej (noc polarna / dzień polarny trwają  zależnie od rjonu od 2 do 4 miesięcy) – obecność lodu – jednorocznego i wieloletniego – stanowiącego ekologiczny odpowiednik  dna dający trwałe oparcie dla organizmów osiadłych i półosiadłych; stanowi typoe  siedlisko organizmów sympagicznych ( kriofauna ) –  Kriofauna  jest narażona na stres osmotyczny: wkładki solanki (chlorki do  kilkudziesięciu PSU) i wytopiskowe wody o zasoleniu poniżej 5 PSU – organizmy stenotermiczne, zimnolubne – jeden szczyt produkcji pierwotnej przypadający na okres wiosenny – w krainie arktycznej mała różnorodność gatunkowa, co wynika stąd, że jest to  najmłodszy ewolucyjnie wielki ekosystem morski – w krainie antarktycznej większe urozmaicenie gatunków i więcej form endemicznych (co  wynika z odgrodzenia wód antarktycznych konwergencją) Krainy zimne Kategoria  zoogeograficzna Temperatury  tolerowane Temperatury  optymalne Gatunki borealne -1 - +20°C 10-15°C Gatunki subarktyczne -1,7 - +12°C -1 - +6°C Gatunki arktyczne -2 - +4°C -1.5 - -0,2°C Gatunki endemiczne dla  k. arktycznej : widłonóg  Calanus glacialis , małże  Portlandia arctica ,  P. hyperborea , dorszyk polarny  Boreogadus saida , ssaki morskie: narwal Monodon monoceros , mors atlantycki  Odobenus rosmarus , foka  Phoca hispida, niedźwiedź polarny  Ursus maritimus Arktyka  zasiedlona jest przez 4 główne grupy gatunków: •Formy endemiczne •Szeroko rozmieszczone gatunki pochodzące z Atlantyku i Pacyfiku

(…)

… wyraźnych sezonowych zmian w produkcji pierwotnej, liczebności populacji,
sukcesji sezonowej
– duża różnorodność biologiczna tej strefy
– małe zagęszczenie populacji, chociaż w strefie przybrzeżnej mogą osiągągać bardzo dużą
biomasę
– organizmy zazwyczaj są mniejsze i krócej żyją w porównaniu do organizmów ze strefy
boralnej, szybciej osiągają dojrzałość płuciową i rotacja pokoleń jest szybsza niż w
innych strefach
– wiele organizmów inkrustujących struktury ciała węglanem wapnia (zarówno u zwierząt
jak i roślin)
– występuje tu najwięcej gatunków toksycznych i świecących
– liczne gatunki pantropikalne
Kraina tropikalna


produkcja pierwotna tej strefy jest bardzo mała 0,05-0,3 g/m2
w fitoplanktonie przeważają wiciowce:
• Coccolitophorodae
• Dinoflagellata [gatunki z rodzajów np.: Gymnodinium, Alexandrium…

• rafy powstają w wyniku odkładania węglanu wapnia przez organizmy
żywe – koralowce (najważniejsi budowniczowie rafy), krasnorosty i
gąbki (mogą również odkładać krzemiany)
• koralowce wymagają ciepłej, czystej, dobrze prześwietlonej wody
• minimalna temperatura 18ºC, optymalna 23-25ºC
• Najlepiej rozwijają się między 30ºN-30ºS
• muszą mieć kontakt z wodą oceaniczną,ponieważ wymagają pełnego
zasolenia…
… jest bardzo
niska ok. 0,5 mg chla/m3

Obserwuje się wysokie stężenia
biogenów (azotanów, fosforanów i
krzemianów), które tworzą
potencjał produkcyjny na poziomie
10-50 mg chla/m3; ważną rolę jako
czynnika limitującego odgrywa
żelazo

Wysoką koncentrację chlorofilu
obserwuje się w strefie przybrzeżnej

Za produkcję pierwotną
odpowiadają głównie okrzemki i
bruzdnice
Krainy zimne
Fitoplankton, mikrofitobentos…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz