Podział hydrograficzny kraju

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział hydrograficzny kraju - strona 1 Podział hydrograficzny kraju - strona 2

Fragment notatki:


PODZIAŁ HYDROGRAFICZNY KRAJU W podziale hydrograficznym kraju obowiązuje zasada, że:
Wszystkie rzeki wpadające bezpośrednio do morza są rzekami I-rzędu
Dopływy rzek I-rzędu noszą nazwę cieków II-rzędu
Ta sama forma klasyfikacji dotyczy działów wodnych Dział wodny I-rzędu (w granicach dorzeczy I-rzędu) Dział wodny II-rzędu (w granicach dorzeczy II-rzędu)
Obszary bezodpływowe stanowią 20% powierzchni lądów.
Australia - 46,5%
Afryka - 29,7%
Azja 28,2%
Ameryka Północna - 4,4%
Ameryka Południowa - 4,2%
Ocean Atlantycki - 35% powierzchni lądowej stanowi Ocean Atlantycki
Ocean Indyjski - 14%
Ocean Spokojny - 18%
Ocean Arktyczny - 15% System hydrologiczny Podział dorzecza na jednostki niższego rzędu, zlewnie i zlewnie elementarne.
System identyfikowania hydrologicznego, np. nr zlewni rzeki Milutki1(v)24346
2 - numer dorzecza Wisły
4 - numer całego dorzecza Wieprza
3 - numer zlewni Wieprza od Łubianki do Giełczwi
4 - numer dorzecza Wojsławki
6 - numer dorzecza Milutki PODZIAŁ WÓD Podstawowy podział wód to wody morskie i śródlądowe. Podział ten ma istotne znaczenie normatywne, bowiem wyznacza przedmiotowy zasięg prawa wodnego i wytycza dosłowne granice obowiązywania przepisów ochrony wód morskich. Prawo wodne ma także zastosowanie do wód morskich wewnętrznych, z wyjątkiem Zatoki Gdańskiej, ale w ograniczonym zakresie, zaś pozostałe wody, które nie są morskimi wodami terytorialnymi i morskimi wodami wewnętrznymi ustawodawca zakwalifikował jako śródlądowe. Kolejny podział dotyczy tylko wód śródlądowych, które dzielą się na powierzchniowe i podziemne. Na potrzeby gospodarki wodnej dzieli się je na: Jednolite części wód powierzchniowych ( JCW ) - wyodrębnienie sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych Jednolite części wód podziemnych ( JCWPd ) - określone objętości wód podziemnych występujące w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych, przez jednolite części wód powierzchniowych wyróżnia się oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak:
jezioro lub inny zbiornik wodny,
struga,
strumień,
potok,
rzeka,
kanał lub ich części,
morskie wody wewnętrzne
Przez sztuczne, jednolite części wód powierzchniowych rozumie się jednolite części wód powierzchniowych powstałych w wyniku działalności człowieka. PRAWO WŁASNOŚCI WÓD Własność w rozumieniu prawa wodnego nie jest szczególnego rodzaju cywilizacyjną koncepcję własności. Jest to konstrukcja ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz