Hydrosfera retencja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hydrosfera retencja - strona 1 Hydrosfera retencja - strona 2 Hydrosfera retencja - strona 3

Fragment notatki:


Hydrosfera i jej właściwości Woda to związek chemiczny, występujący w warunkach pokojowych w stanie ciekłym. Jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych (takie które się rozpadają na kationy i aniony); większość wody występująca w przyrodzie jest słona - 96,5%. W wodzie rozpuszczonych jest także wiele gazów, najwięcej dwutlenku węgla.
Woda na powierzchni Ziemi jest rozproszona. Występuje głównie w Oceanach, które pokrywają około 71% powierzchni Ziemi, a także w jeziorach, rzekach i lodowcach. Część wód znajduje się pod powierzchnią Ziemi, lub w atmosferze. Niektóre związki chemiczne zamierają cząsteczki wody w swojej budowie. Woda występująca w przyrodzie jest roztworem soli i gazów. Hydrosfera - wodna powłoka Ziemi, przenikająca atmosferę i litosferę, obejmująca wody atmosferyczne, powierzchniowe i podziemne w postaci gazowej, ciekłej i stałej. Kriosfera - wody w postaci niezanikającego lodu lodowcowego, morskiego i gruntowego Oceanosfera - część hydrosfery obejmująca morza i oceany
Wody oceanu światowego - 97,957%
Lodowce i stała pokrywa śnieżna - 1,641%
Wody podziemne - 0,365%
Rzeki i jeziora - 0,036%
Para wodna w atmosferze - 0,001%
Hydrosfera jest powłoką słoną i jedynie 2,5% jej zapasów wodnych to wody słodkie z czego 68,7% zawarte jest w lodowcach, a 30% to zapasy wody słodkiej, jako wody podziemne w strefie aktywnej wymiany (głębokość do 100m). Energia cieplna słońca oraz siły ciężkości sprawiają, że hydrosfera jest w ciągłym ruchu, wiążącym wszystkie jej części: morza, oceany, rzeki, jeziora, bagna, lodowce, wilgoć glebową, wody podziemne, wody atmosferyczne.
Zjawisko ciągłego przemieszania się wody między atmosferą, hydrosferą i litosferą nazywane jest krążeniem wody w przyrodzie. Zachodzi ono w strefie obejmującej wierzchnią warstwę litosfery (do głębokości ok. 0,8 km) i troposferę (do wysokości ok. 16 km) - Cykl hydrologiczny . OBIEG WODY W PRZYRODZIE Opady nad morzami - 80%
Opady nad lądem - 20% - spływ powierzchniowy, retencja, odpływ podziemny, transpiracja DUŻY OBIEG - zamknięty MAŁY OBIEG Ocean - Atmosfera - Kontynent
Atmosfera - Kontynent lub Atmosfera - Ocean
Woda na Ziemi jest w ciągłym ruchu i zmienia swoje formy. Obieg wody trwa od miliardów lat i całe życie na Ziemi jest od niego uzależnione. Nie ma on punktu początkowego. FAZY OBIEGU WODY Faza atmosferyczna - parowanie, przenoszenie pary wodnej w atmosferze, jej kondensacja, Faza kontynentalna - opad atmosferyczny, odpływ powierzchniowy lub podziemny, wsiąkanie


(…)

… się kondensuje w ciągu roku).
Szybkość wymiany wód podziemnych zależy od głębokości
BILANS WODNY
Spływ powierzchniowy i podziemny, odpływ rzeczny -> parowanie, opad, transpiracja
Cykl hydrologiczny można wyróżnić za pomocą równania bilansu wodnego, w którym składowe przedstawiają liczbowo poszczególne fazy obiegu wody. Bilans wodny globu ziemskiego charakteryzuje równowagą pomiędzy opadem wód a parowaniem.
P = E
RÓWNANIE BILANSU WODNEGO
Przyjmując, że retencja początkowa zlewni i opad atmosferyczny stanowią wejście zaś odpływ ze zlewni straty, retencja końcowa:
Wejście = Wyjście
Z + P = H + S + R
Retencja - zdolność do gromadzenia zasobów wodnych i przetrzymywania ich przez dłuższy czas w środowisku.
RODZAJE RETENCJI
Retencja powierzchniowa - wody retencjonowane na powierzchni Ziemi
Retencja podziemna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz