Pytania na egzamin - Fazy atmosfery

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - Fazy atmosfery - strona 1 Pytania na egzamin - Fazy atmosfery - strona 2

Fragment notatki:

1.Skład fazy atmosfer w krążeniu wody:  opad i parowanie 2.Zjawisko  pseudobifurkacji  wyst przy sieci kanałów i rowów meljoracyjnych. 3.Ciek 1 rz.-nie otrzymuje dopływów według h ierarchizacji Horton a. 4.Do obserwacji ciągłych stanów wody używa się  limnigrafów.  5.Dział hydrologi zajm się badaniem rzek-  potamologia  6.Najgłębsz część misy jeziornej –  profundal 7.Procent wody słodkiej na ziemi jest zamarznięte – ok 70%  8.Autor definicji równania bilansu wodnego  Edward Bruckneri Albert Penick   9.Ustrój rzeczny uwarunkowany zimowymi opadami i małą ilością przepływów- deszczowy oceaniczne  10.Krzywa konsumpcyjna zal pomiędzy  stanem wody a przepływem   11.System morza Kaspijskiego- obszaru endoreicznego  12.Jezioro w którym następuje całkowite wyrównanie temp wody w lecie- pleomiktyczne  13Bilans dla Polski jest  ujemy   14.Według def Wincentego Pola obszar z którego wody spływają do jednej rzeki- dorzecza  15.Stratyfikacja termi odwrócona-k atotermia   16.Układ sieci rz char dla klimatu wilgotnego lub obszarów górskich- dendryczny (drzewiast y)  17.Linia łącząca punkty o tej samej pręd- izotachy   18.Warstwa jeziorna o największym gradięcie temp to  termoklina  19.Bezp pomiar przepływu, podstawione naczynie -metoda wolumetryczna 2  0. krętość rzeki  – stos dł rzeki do dł doliny  21.Przepływ, odpływ i współcz odpływu-  m3/s ; dm3/s; m3 km3 %  22.Głęboka część koryta wyst pod stromym brzegiem wklęsłym-  ploso   23.Reżim złożony typu deszczowego o 2 wezbraniach  roku-  okolice równika   24.Nagromadzenie rómowiska w środkowej części koryta-  ławica  25.Strefa jeziora o stromym stoku i płyciznach,brak roślinności-  litoral liotyczny 26.Rzeki insekwentne  dopływają skośnie do  konsekwentnych.  Torfowisko wysokie (ombrogeniczne)- wypiętrzonej części środkowej, z dominującym typem zasilania  wodami opadowym  Torf. gruntowowodne (topogeniczne)  zasilane wodami spływającymi po powierzchni terenu i wodami  podziemnymi ze zlewni o niewielkim odpływie, często występujące w zagłębieniach bezodpływowych lub  słaboodpływowych w obrębie wysoczyzn morenowych.  T orf zalewane (fluwiogeniczne)b ezpośrednim sąsiedztwie rzeki kresowo zalewane przez wody pochodzące  z wylewów.   T orf źródliskowe (soligeniczne ) powstałe w miejscu intensywnego wypływu wód podziemnych, zwykle u  podnóży stoków, krawędzi dolin, a także w miejscach tzw. wychodni warstw wodonośnych. 

(…)

… 1.Skład fazy atmosfer w krążeniu wody: opad i parowanie
2.Zjawisko pseudobifurkacji wyst przy sieci kanałów i rowów meljoracyjnych.
3.Ciek 1 rz.-nie otrzymuje dopływów według hierarchizacji Hortona.
4.Do obserwacji ciągłych stanów wody używa się limnigrafów.
5.Dział hydrologi zajm się badaniem rzek- potamologia
6.Najgłębsz część misy jeziornej – profundal
7.Procent wody słodkiej na ziemi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz