Deszczownie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 903
Wyświetleń: 3801
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Deszczownie-opracowanie - strona 1 Deszczownie-opracowanie - strona 2 Deszczownie-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe rodzaje deszczowni. Deszczownia- jest to zespół urządzeń technicznych służących do poboru wody i doprowadzenia jej do zraszaczy rozpryskujących ją w formie kropel i na określonej powierzchni. Rodzaje deszczowni: 1) stała- jej elementy składowe są stałe w okresie jej użytkowania, np. szklarnia 2) półstała- deszczownia ze stałym ujęciem wody, stacjonarną pompownią, stałą siecią deszczownianą i przenośnymi urządzeniami deszczownianymi, np. w gospodarstwach indywidualnych 3) przenośna- wyposażona w przewoźny agregat pompowy, przenośną sieć deszczownianą montowaną z rur i kształtek za pomocą szybkozłączy i przenośne urządzenia deszczujące, np. na dużych użytkach rolnych 4) okresowo stała- przenośna nie zmieniająca swego położenia w czasie kilku kolejnych cykli deszczowania 5) samobieżna- zespół urządzeń zamontowany jako jednolita konstrukcja na jezdnym podwoziu, składający się z agregatu pompowego z osprzętem urządzeń deszczujących oraz mający własny napęd umożliwiający pracę deszczowni i jej ruch 6) wspornikowa- samobieżna wyposażona w zraszacze Elementy deszczowni: - pompa wraz z ujęciem wody - sieć deszczujące
Podział deszczowni według wielkości nawadnianej powierzchni: 1) małoobszarowe- gdy wielkość nawadnianej powierzchni wynosi od kilku do 50 ha. Wymagana wydajność pomp deszczowni wynosi ok 10 przy nawodnieniu upraw warzywniczych na powierzchni 15 ha lub 1-1,5 dla deszczowni o powierzchni 16-50 ha 2) średnio obszarowe- wielkość nawadnianej powierzchni to 15-30 ha. Wymagana wydajność pomp to 0,5 3) wielkoobszarowe- wielkość zwilżanej powierzchni przekracza 300 ha. Wydajność pomp 0,5-0,4 .
Wpływ deszczowania na właściwości fizyczne gleby. Woda doprowadzona do gleby w procesie deszczowania powoduje - stopniowe wypieranie powietrza z gleby - rozdrobnienie gruzełkowatej struktury wierzchniej warstwy profilu glebowego - zagęszczenie struktury wierzchniej warstwy gleby - okresowe zahamowanie rozwoju mikroflory tlenowej
Te niekorzystne zjawiska zachodzą tym intensywniej, im natężenie opadu jest większe oraz im rzadsza jest szata roślinna.
deszczowniana -urządzenia Z WYKŁADÓW!!!
Rodzaje, budowa i zasada działania deszczowni.
Zastosowanie deszczowni
Celem zastosowania deszczowni jest uzupełnienie niedoborów wody w glebie do takiego zakresu, jaki jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju roślin uprawnych. Ilość wody, jaką powinna podać deszczownia, wynika z potrzeb roślin, zawartości wody w glebie i możliwości jej naturalnego uzupełnienia przez opady.
Opad powodowany przez deszczownie określa się w milimetrach słupa wody, analogicznie jak opad naturalny. Dla uzyskania opadu 1 mm trzeba dostarczyć na pole 10 m3 wody na hektar. Potrzebna dawka deszczowania jest często rozdzielana na kilka części i dostarczana w pewnym czasie. Zapewnia to utrzymanie intensywności opadu w granicach nie powodujących ujemnego wpływu na rośliny lub na glebę (wymywanie). Dopuszczalna intensywność deszczowania jest określona przez wymagania agrotechniczne dla poszczególnych roślin.


(…)

… nawozami mineralnymi lub organicznymi. Potrzebne jest wówczas wyposażenie deszczowni w urządzenia dodatkowe, pozwalające na wprowadzenie do wody nawozów mineralnych lub gnojówki. Stosując urządzenia w układzie szeregowym, nawóz rozpuszcza się w pomocniczym zbiorniku zasilanym wodą z przewodu tłocznego. Otrzymany roztwór zostaje wpuszczony do przewodu ssącego przed dopływem do pompy…
… napędzanych silnikiem elektrycznym lub hydraulicznym. Koła dobierane są do rodzaju gleby, a wysokość przęseł — do prowadzonej uprawy. Deszczownie przęsłowe mogą pracować w dwóch konfiguracjach: z centralnym trzpieniem, wokół którego obracają się połączone ze sobą przęsła lub liniowo, przemieszczając się wzdłuż pól. Na końcach przęseł mogą być zainstalowane działka zraszające lub dodatkowe belki, którymi…
… w granicach nie powodujących ujemnego wpływu na rośliny lub na glebę (wymywanie). Dopuszczalna intensywność deszczowania jest określona przez wymagania agrotechniczne dla poszczególnych roślin.
Dodatkowym zastosowaniem deszczowni jest ochrona roślin przed przymrozkami, która polega na wykorzystaniu ciepła zamarzania wody (przy zamarzaniu 1 litr wody wydziela 80 kcal ciepła).
W ten sposób, stosując ciągłe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz