Nawodnienia - strona 2

note /search

Nawodnienie podsiąkowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Nawodnienia
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 2688

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska „NAWODNIENIA PODSIĄKOWE” Rok akademicki Lisowska Karolina 2012/2013 Inżynieria Środowiska Rok III , grupa 4 Spis treści 10. Załączniki: Przekrój poprzeczny koryta cieku skala 1:50 Projekt sieci nawadniająco-odw...

Nawodnienia zalewowe nasiłkowe oraz stokowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Nawodnienia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1309

Nawodnienia zalewowe. Polega na zalaniu terenu wodą, skąd przenika ona do profilu glebowego i nasyca go od góry do pełnej pojemności wodnej. Po zakończeniu nawodnienia sieć odwadniająca odprowadza nadmiar wody. W czasie nawodnienia grubość w...

Nawodnienie podsiąkowe-opracowanie - warunki glebowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Nawodnienia
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 4725

Nawodnienie podsiąkowe: *należy do grupy nawodnień podpowierzch, *stosow na terenach płaskich *na glebach dostatecznie przepuszcz *płytko położ zw wody gr *na użytkach zielonych *woda musi być czysta biolog i wolna od zawiesin Na obiekcie ...

Niedobory wodne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Nawodnienia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 469

Niedobory wodne Nw= E-P-∆R = No - ∆R E- parowanie P- opad Niedobór opadów No= E-P Sposoby i metody obl Nw • Wg Ostromeckiego Nwp% = Ap*E - Bp* P E- sred. Wartosc parowania z wielolecia Nwp% p= 25% p=10% im obszar do nawodnień bardziej kosztowny tym p dąży do 10% Ap Bp - współ. Opracowane pr...

Parowane terenowe oraz intensywność deszczowania-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Nawodnienia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183

Parowane terenowe zależy od:-temp. pow., -rodz. uprawianych roślin, -wys. plonów, -poł. zw. wody gruntowej, - rodz. gl. Metody określania. parowania: -oparta o współcz. transpiracji -ile wody jest potrzebne do wyprodukowania jednostki suchej...

Podstawowe zasady eksploatacji systemów nawadniających-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Nawodnienia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 595

Podstawowe zasady eksploatacji systemów nawadniających Nawodnienia powinny stwarzać optymalne warunki powietrzno- wodne w glebie, zwłaszcza w okresach szczególnego zapotrzebowania roślin na wodę. Należy jednak pamiętać, że o wysokości plonów decyduje cały kompleks zabiegów rolniczo technicznych. Wo...

Podział melioracji-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Nawodnienia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3318

Podział melioracji: 1.podstawowe - zabezp obszar przed wodami obcymi 2.szczegółowe - zabiegi meliorac reguluj stosunki wodno-powietrzne na obiekcie i odprowadz do odbiornika (staw, wąwozy, jezi...

Podział nawodnień podsiąkowych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Nawodnienia
Pobrań: 672
Wyświetleń: 3017

Podział naw. podsiąkowych: 1) ze stałym zw. wody gruntowej; 2) ze zmiennym zw. wody gruntowej; 3)odpływ regulowany; 4)retencja własna Odmiany nawodnień podsiąkowych wg ukladu: -układ zależny- część rowów odwad.-nawadniających jest wspólna; -układ niezależny- odrębna sieć nawadniająca ad1) ze STAL...

Powierzchniowe urządzenia i maszyny deszczujące-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Nawodnienia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

Powierzchniowe urządzenia i maszyny deszczujące. Są to ruchome rurociągi wyposażone w zraszacze. Obecnie stosuje się następujące urządzenia: - przenośne rurociągi deszczujące, przenoszone ręcznie. Składają się z lekkich rurociągów wyposażonych w szybkozłącza i układane są na powierzchni pola. ( rur...

Nawodnienia-pytania na egzamin

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Nawodnienia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1582

Opisać różnice w działaniu deszczu naturalnego i sztucznego Wymienić podstawowe rodzaje deszczowni i krótko je scharakteryzować Wyjaśnić pojęcie dawki polewowej i opisać metody jej ustalania Wpływ dawki nawodnieniowej na efekty deszczowania Zdefiniować pojęcie głębokości celowego zwilżania Podać...