Wstęp do nawodnień-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do nawodnień-opracowanie - strona 1 Wstęp do nawodnień-opracowanie - strona 2 Wstęp do nawodnień-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Nawodnienia: *pierwsze systemy nawodnień 4-5 tys lat temu (zalewowe-w naturalny sposób, rzeka wzbiera i zalewa dolinę, bruzdowe - wykonane bruzdy, woda przesiąka przez skarpy i dno do gleby) *pierwsze w Europie - starożytna Grecja, cesarstwo rzymskie (napowierzchn) *pierwsze w Polsce- Łąki Łabiszyńskie, Łąki Czerskie
Stan nawodnień w Polsce: melioracje przechodzą kryzys, w latach 1990-2006 pow nawadn zmniejsz się 4x. Najbardziej zaawansow wojewódz (UZ): *wielko 7% *podlaskie+pomorskie 4% *Mazowsze, Lublin 2%
Program małej retencji wodnej - gromadz wody i jej poźniejsze wykorzystanie. W krajach posusznych w wyniku nawodnień wzrost plon ow 4-5x, w krajach umiarkowanych wzrost 1,2-2x.
Ogólnoświatowe problemy z nawodnieniem: *źródła wody, jej magazynowanie i przerzuty (pobór wody) *dostosowanie szczegółowych systemów nawodnień do danych warunków (doskonalenie systemów nawodnień, oszczędne gospodarow wody, automatyz przy regul wilgotności w prof. glebowym) *eksploatacja systemów nawodnie (wtórne zasolenie - przemywanie, w klimacie umiarkowanym systemy odwadniająco - nawadniające) *ochrona gleb przed zasoleniem ( przy dużym stęż przeryw są kapilary , następuje unieruchom wód i korzenie mają za mało wody) *ekonomiczne (inwestowanie w to co się najbardz opłaca)
Kryteria doboru obszaru do nawodnień:
*klimatyczne - jak często występ niedobory wody *technologiczne - czy istn na danym obszarze przeprowadz i eksploatow nawodnień *hydrologiczne - infor jak jest się usytuowanym do źródła wody, czy w ogóle jest woda *ekonomiczne
Nawodnienia są środkiem:
-do uzupełn niedoborów wodnych i pokarm
-do regulow lokalnego obiegu ciepła
-do kierowania proc glebow, chemicz, biologicz w siedlisku roślin uprawnych
- zmian właściw gleby
Podział nawodnień odbywa się wg różnych kryteriów:
*technika dostarcz wody do gleby *schemat hydraul *rozwiazanie *cel nawodnienia
Podział nawodnień ze wzg na cel i zadania nawodnienia:
-zwilżające -najczęściej stosow zadania to dostarczanie wody do gleby lub atmosf za pomocą różnych urządzeń techn
-użyźniające (nawożące) - uzupełnienie, dostarczenie zw. pokarm do gley za pośredni wody, system może być realizow w dwojaki sposób: 1. wykorzyst wody czystej do transportu skł nawozowych NPK i dostarcz roślinie, nie może być dużego stężenia, 2. wody ściekowe nie zanieczyszcz środow glebowego, poprawa wł fiz gleby, dostarcz skł pokarm do prof. glebow. Wielkość dawki zależy od stężenia, zapotrzebow na dany skł, systemu jaki stosuj do nawodnień. W wyniku długotrwałych nawodnień ściekami powst nowa gleba zbliż właściw do gleb próchniczych o dobrych wł wodnych

(…)

… przyspiesza okres wegetacji, stosow jest wtedy system zalewowy z przepływem, stosow na łąkach, szklarniach.
-ochronne - niszczenie chwastów, niszczenie zwierząt (myszy, krety), w ogranicz sposób ingeruje w skł floryst zaspołow roślinnych, niszczenie larw drutowców
-oczyszczające - oczyszcz wód ściekowych lub zrzutowych wód pokopalnianych, filtr mechać, chem, biolog, oczyszcz zależy od prof. glebow…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz