Rowy i ich zadania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rowy i ich zadania-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Rowy i ich zadania: -ujęcia wody z wylotów drenów
-do odbioru wód powierzch
-do obniż zw w gr w terenie
-przechwycenie wód przesiąkowych , powierzchniowych spływających
-ujęcie wód gruntowych
- odprowadzenie wód do odbiornika
-regulacja stosunków powietrznio wodnych
Wady rowów:
-zmniejsz pow
-zmniejsz możliwości stosow sprzętu mechać
-dodatkowe i wysokie koszty eksploatacji
-zjaw erozji
-siedliska chwastów
Stosunki wodne na użytkach zielonych reguluje się za pomocą rowów w układzie systematycznym. Siec odwadniająca składa się z :
-rów główny -odprowadzenie wody z obiektu do odbiornika
-rowy zbierające I rzędu , II rzędu do których wpadaja rowy odwadniająco nawadniające oraz rurociągi
-rowy osączające( odwadniająco- nawadniająco) odprowadzają wodę do rowów zbiorczych . odwadnianie na obszarach z min spadkiem Rowy opaskowe- zabezpieczają pole przed napływem wód obcych Rowy przechwytujące wody gruntowe- w warunkach rowów w pobliżu spiętrzeń
Rowy obwodowe (ulgowe burzowe)- mogą zabezpieczyć przed koncentracja wezbrań.
Czynniki wpływające na układ rowów:
-ukształtowanie terenu i jego spadek
-waruneki topograficzne i sytuacyjne równolegle do istniejących dróg, rowów, uzytków itp.
-funkcjonalność rowu( rodzaj i przeznaczenie rowu)
R odw → max dop I
R odw-naw → min dop I
Torfy na gruntach organicznych trasy rowu dopasowane do ukształtowania terenu jaki powstanie po odwodnieniu
Rowy osączające (odw- nawad) projek się wzdłuż lini prostej do 500m
Podstawowe parametry rowów
- głębokość rowu osączających ”t” tak dobieramy aby można było sterować uwilgotnieniem gleby aby pozwalała zapewnić położenie zw w. gr w czasie wegetacji pomiędzy min a max norma odwonieniS zalecane głębokość rowów odwadn- nawad
UZ → 0,8-1,0m
Łąki kośne → 0,8-1,0m
Pastwiska →0,9-1,2m b- szerokość dna rowu b=0,4m(min) odwad.- nawad b=0,5m rowy zbiorcze b=obl hydrauliczne rowy gł Q=F*V V= C* nachylenie skarp 1,5m dla głębokości powyżej i poniżej nawod. Mniejsze niż n=(1:1,5-1,20 gl. Mineralne n=(1:1,1:3) torfy
w rowach odwad- nawad. Skarpy muszą być bardziej łagodne
na glebach torfowych row o gł t1 płytszy
spadek dna rowu I
V=f(I)(T)
Jako min spadek I=0,5 dla rowu V2=C2*R*J →obl sapdek dopuszczalny
Gdy spadki są za duże redukuje się je za pomocą bystroki
Umocnienia (ubezpieczenie)

(…)

… jest pod wodą nie stosuje się w ciekach gdzie woda płynie okresowo ( kiszki , płotek, opaska)
-kamnienne (bruk z kamienia naturalnego, sztucznego, okładziny betonowe)
Rowy zbiorcze o 10 cm szersze i głębsze dno spadki
Zasady projektowania rowu głównego
odebrać i doprowadzić wodę. Zabezpieczyc teren przyległy przed wylewem . zabezpiecznie przed wodami WWQL% użytki zielone zabezpieczamy przed wodami letnimi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz