Urządzenia melioracyjne oraz metody określania celowej głębokości zwilżania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Urządzenia melioracyjne oraz metody określania celowej głębokości zwilżania-opracowanie - strona 1 Urządzenia melioracyjne oraz metody określania celowej głębokości zwilżania-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Urządzenia odwadniające na g.o. i u.z.
*** G.O. - reguluje stosunki wodne za pomocą drenowania lub rowów (siec niesystematyczna)
*** U. Z.- Stosunki wodne na użytkach zielonych reguluje się za pomocą rowów w układzie systematycznym. Urządzenia melioracyjne na obiekcie nawadnianym podsiąkowym:
-row glowny
- sieć rowów odw- nawad lub siec rowów i rurociągów naw- odw
-budowle piętrzące ( zastawki, przepusty- spiętrzenie) nie lokalizujemy na rowach odwa- nawad
-budowle komunikacyjne służą do komunikacji po obiekcie
-drogi dojazdowe
-Doprowadzalniki odprowadzalniki rowy specjalne których zadaniem jest odp i dop wody. W zależności od systemu -jaz piętrzący -budowla na ujęciu
-elementy zawsze występujące na sieci
Zasady lokalizacji urządzeń piętrzących- zastawek
- różnica pomiędzy zwierciadłem wody w rowie a terenem
sH=0,3-0,5m
0,3m- gleby luźne ( małe wysokości podsieku kapilarnego )
0,5m- gleby zwięzłe ( większa wysokość podsieku kapilarnego )
- obszar nawadniany przez jedna zastawki ma być jak największy
- zastawki projektuje się począwszy od terenów najniżej położonych przyjmując rzędne zastawki taką , jaka jest najmniejsza rzędna terenu.
Metody określania celowej głębokości zwilżania
Głębokość zwilżania związana jest z głębokością zalegania korzeni, która jest różna dla róznych roślin i zmienia się w ciągu okresu wegetacyjnego. Shockley podzielił głębokości zasięgu korzeni na ćwiartki i stwierdził, że pobieranie wody z poszczególnych ćwiartek odbywa się w następujący sposób: Głębokość warstwy gleby, z której pobierana jest woda, w %zasięgu korzeni - ilość wody:
25 - 40
50 - 70
75 - 90
100 - 100
Wartości maksymalnej celowej głębokości zwilżania wg Drupki ustalone zostały na podstawie głębokości systemu korzeniowego różnych gatunków roślin oraz intensywności pobierania wody przez rośliny z poszczególnych poziomów całej warstwy korzeniowej gleby. Zalecane głębokości zwilżania stanowią 25-33%, czasem 50% głębokości systemu korzeniowego roślin. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz