Przykładowe pytania na kolokwium i egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowe pytania na kolokwium i egzamin - strona 1 Przykładowe pytania na kolokwium i egzamin - strona 2 Przykładowe pytania na kolokwium i egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Przykładowe pytania na kolokwium i egzamin
z przedmiotu Odwodnienia
ELEMENTY SIECI DRENARSKIEJ I RODZAJE DRENÓW, SPOSOBY DRENOWANIA, WPŁYW DRENOWANIA NA GLEBĘ I ROŚLINY ZALETY I WADY DRENOWANIA, DZIAŁANIE DRENOWANIA '
1 Scharakteryzować najczęściej stosowane materiały drenujące - rurki ceramiczne i rurki
karbowane PCV.
2.Narysować drenowanie systematyczne, niesystematyczne i częściowe, podać warunki w jakich znajdują one zastosowanie.
3.Jakie zachodzą zmiany w profilu glebowym po wykonaniu drenowania.
Jaki wpływ wywiera drenowanie na rozwój roślin.
Podać zalety i wady drenowania.
Scharakteryzować sprawność dopływu wody w różnych warunkach glebowych i budowę profilu glebowego (wykonać stosowne rysunki).
GŁĘBOKOŚĆ I ROZSTAWA DRENOWANIA, ZAMULANIE I ZARASTANIE DRENÓW
Jakie głębokości drenowania stosuje się w Polsce i dlaczego są one inne dla gruntów ornych, użytków zielonych, w sadach, na boiskach. Jakie czynniki mają wpływ na głębokość drenowania.
Jakie głębokości drenowania stosuje się w glebach piaszczystych, a jakie w glebach zwięzłych. Uzasadnij, dlaczego w tych obydw u glebach głębokość jest inna.
3. Jakie czynniki mają wpływ na rozstawę drenowania. Dlaczego inną rozstawę sączków stosuje się na użytkach rolnych, a inne na przykład przy drenowaniu placów i boisk
4. Podaj, laki wpływ na rozstawę drenowania ma wysokość opadów , spadki terenu, wystawa zbocza i zawartość w glebie żelaza. Wpływ każdego czynnika uzasadnij.
opadów rocznych
spadków terenu
c) wystawy zbocza
5. Według jakich zasad projektuje się rozstawę sączków w torfach.
6.W jaki sposób mogą tworzyć się złogi żelaza w drenach, w jakich warunkach tworzą się najintensywniej, jakie jest ich pochodzenie.
7.W jaki sposób można zapobiegać zamulaniu drenów.
8.Przy jakim składzie granulometrycznym gleby występują cząsteczki gleby. Uzasadnij to.
9.W glebach o jakich cechach może występować zarówno zagrożenie zamulania drenów cząsteczkami gleby. Jak im zapobiec
10. Oceń przebieg zamulania drenów w glebach zwięzłych oraz w niebach lużnvd Scharakteryzuj tzw. zamulanie początkowe (pierwotne) oraz zamulanie wtórne drenó\ podaj sposoby zapobiegania ich występowaniu.
11.Za pomocą jakich rozwiązań technicznych i materiałów chronimy dreny prz zarastaniem korzeniami drzew (wvkonać stosowne rysunki).
12.W jaki sposób naJeży zabezpieczyć i przed czym sączki w sadach.

(…)

… zażelazionych i w płaskich terenach należy stosować mniejszą długość sączków.
2.Narysować w przekroju stosowane sposoby łączenia sączków ze zbieraczami.
3.Wyjaśnić za pomocą rysunków i krótkich objaśnień, w jaki sposób można wykonać:
a)połączenia sączków ze zbieraczem.
b)połączenia zbieraczy bocznych ze zbieraczem głów nym.
4.Na rysunkach wykazać, w jaki sposób należy wykonać (połączyć) sączki przecinajace sie ze zbieraczami pod kątem ostrym, prostym i rozwartym.
5.Narysuj stosowane układy sączków i wyjaśnij, w jakich okolicznościach każdy z nich może być zastosowana
UJĘCIE I ODPROWADZENIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH, NAPŁYW AJĄCYCH Z SĄSIEDNICH TERENÓW I ZE ŹRÓDEŁ.
DRENOW ANIE KOTLIN
1.Narysować w planie i przekroju sposób odprowadzania wód powierzchniowych za pomocą kominka filtracyjnego (wykonać odpowiednie rysunki).
2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz